תואר ראשון במשפטים (.LL.B) בשילוב תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)
תואר ראשון במשפטים (.LL.B) בשילוב תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

תואר ראשון במשפטים (.LL.B) בשילוב תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

סגל הפקולטה למשפטים בשיתוף עם סגל הפקולטה למנהל עסקים בנו עבורך תכנית המאפשרת צבירת נקודות זכות לתואר שני במנהל עסקים עוד במהלך לימודי המשפטים. התכנית היא חלק ישיר וטבעי ממהלך הלימודים בקריה האקדמית אונו ומאפשרת לסיים את הלימודים לאחר 4 שנים בלבד עם תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים.

השכלה משולבת זו מאפשרת לסטודנטים הלוקחים חלק בתכנית זו, לרכוש ידע משמעותי, נרחב, מתקדם ויישומי הן בתחום המשפטים והן בתחום מנהל עסקים וכך מעניקה להם יתרון משמעותי בהמשך דרכם.

מהי תכנית הלימודים במסלול המשולב?

  • יום לימודים נוסף – לימודי מנהל עסקים יתקיימו במהלך יום לימודים אחד בשבוע, מעבר לימי הלימוד במשפטים.
  • זכאות לפטור – לימודי הקדם לתואר במנהל עסקים בהיקף של 8 נ"ז יוכרו ללימודי המשפטים.
  • זכאות לתואר ראשון במשפטים ואישור יציאה להתמחות  – בסוף שנה ג', עם סיום החובות במשפטים והקורסים הנדרשים במנהל עסקים, ניתן לצאת להתמחות ולקבל זכאות לתואר ראשון במשפטים.
  • הסטודנטים ייחשבו לתלמידי תואר שני במנהל עסקים רק לאחר קבלת תעודת הזכאות  לתואר ראשון במשפטים ועמידה בתנאי הקבלה של התואר השני במנהל עסקים.

תנאי קבלה ללימודי משפטים בשילוב מנהל עסקים

  • תנאי קבלה ללימודים – ממוצע 85 בלימודי משפטים בסיום סמסטר א' של שנה א' (הקבלה היא על תנאי).

במהלך הלימודים המשולבים: 

  • ציון של 75 לפחות בקורסי ההשלמה בלימודי מנהל עסקים.
  • ממוצע 80 לפחות בקורסי לימודי משפטים.

 

*ועדה של הנהלת התואר השני במנהל עסקים רשאית לאשר מקרים חריגים.

*ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים ובימי הלימוד.

*פתיחת התכנית במסלול הישיר מותנה במספר הנרשמים.

on-line-registration

לפרטים נוספים יש למלא את הפרטים מטה ואנו נחזור אליך בהקדם:

שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דואר אלקטרוני:
Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }