תכנית לימודים
תכנית לימודים

תפריט של תכנית לימודים

תכנית לימודים

קורסי חובה

 

דיני חוזים
משפט ציבורי חוקתי
קניין רוחני
תורת המשפט
מקורות המשפט
דיני משפחה וירושה
דיני עונשין
משפט מנהלי
משפט בינלאומי פומבי
דיני תאגידים
דיני נזיקין
דיני קניין
משפט עברי
דיני ראיות
דיני מיסים
משפט בינלאומי פרטי
סדר דין אזרחי
סדר דין פלילי
דיני עבודה
אתיקה מקצועית
דיני האיחוד האירופי
מונחים משפטיים באנגלית
מחקר משפטי
שיעורי התמחות
סמינריונים
שימושי מחשב
שיעורי העשרה חוץ פקולטה
מחוייבות קהילתית

שיעורי התמחות וסמינריונים: חטיבות ההתמחות עוצבו מתוך ראייה מורכבת ורב תחומית, שמטרתה להכשיר את בוגרי הפקולטה להתמקצע בתחומי מומחיות ספציפיים כפי שמחייב עידן התעסוקה המודרני, זאת לצד הקניית השכלה משפטית וכללית רב תחומית, המעניקה לבוגרים פרספקטיבה פנורמית רחבה בתחומי התמחותם. נאמנה לתפיסה ייחודית זו, מקיימת הקריה האקדמית אונו את שיעורי ההתמחות והסמינריונים בחטיבות ההתמחות הבאות: משפט אזרחי, משפט פלילי, משפט ציבורי, פרקטיקה וקליניקה משפטית וחטיבה רב תחומית.

 

 

בין קורסי ההתמחות:

 

משפט בינלאומי
גישור
דיני ביטוח
דיני בריאות
דיני מכרזים
דיני ניירות ערך
דיני עונשין בראי המשפט הבינלאומי
דיני עמותות
דיני עשיית עושר ולא במשפט
דיני תקשורת
דת ומדינה
הגבלים עיסקיים
הגנת הצרכן
המדינה
זכויות אדם
זכויות חולים
חדלות פירעון
חוזים מיוחדים
חוזים מיוחדים
חוק השבות
טכנולוגיה , ביוטכנולוגיה ומשפט
מגמות התפתחות בסדר הדין האזרחי
מיסוי בינלאומי
מיסוי מקרקעין
מנגנוני פיקוח בתאגיד המודרני
מקומו של המשפט העברי במשפט המדינה
משפט השוואתי
משפט והיסטוריה
משפט וספרות
ניהול משפט
נשים במשפט
סדר הדין הפלילי הלכה למעשה
סוגיות במשפט בינלאומי הפרטי
סוגיות במשפט הקהילה האירופית
סוגיות במשפט מנהלי
סוגיות נבחרות בדיני עונשין
סחר בינלאומי
סימני מסחר והגנה על מוניטין
עבירות טכנולוגיות וכלכליות
עבירות צווארון לבן
פמיניזם במשפט
פסיכיאטריה ומשפט
פרויקט "הלב במשפט"
פרויקט"שדולת הנשים"
פרקטיקה משפטית
קבוצות מיעוט במשפט
קודיפיקציה של המשפט האזרחי
קניין רוחני
רכישת ומיזוג של חברות
רפואה ומשפט
רשלנות מקצועית ברפואה
תאגידים ציבוריים
תורת הענישה
תיאוריה ופרקטיקה בדיני משפחה
תיאוריות בדיני קניין
תרופות בדיני חוזים

 

 

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }