כרכים
כרכים

כרכים

  • כרכים א,' ב' ו-ג' יצאו בשנים התשס"א- התשס"ג בעריכתו של פרופ' מנשה שאוה ז"ל.
  • כרכים ד' ו-ה' יצאו לאור בשנת התשס"ד- התשס"ה בעריכת פרופסור דודי שוורץ.
  • כרך ו' יצא בשנת התשס"ו בעריכת ד"ר עמיחי כהן ופרופ' ידידיה שטרן.
  • כרך ז' יצא לאור בשנת התשס"ח בעריכת ד"ר עמיחי כהן.
  • כרכים ח' ו – ט' יצאו לאור בשנים התשס"ט- התש"ע בעריכת פרופ' גבריאל הלוי.
  • כך י' יצא בשנת תשע"ד בעריכתה של ד"ר לאה פסרמן-יוזפוב.
  • כרך י"א פורסם באתר כתב העת בשנים תשע"ה – תשע"ח בעריכתה של ד"ר לאה פסרמן-יוזפוב.
Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }