קרית המשפט
קרית המשפט

קרית המשפט

מכון המחקר למגמות וחידושים במשפט- שנתון הקריה האקדמית אונו לענייני משפט
 

כתב העת הינו כתב העת המשפטי של הקריה האקדמית אונו, הוא יוצא לאור מדי שנה ומהווה במה לחידושי המשפט. בכתב העת מתפרסמים מאמרים אקדמיים מפרי עטם של טובי המשפטנים, השופטים וחוקרי המשפט בישראל. המאמרים המתפרסמים בכתב העת עוברים שיפוט אנונימי, פנימי וחיצוני  כמקובל. כל המאמרים המתפרסמים בכתב העת מצויים במלואם בגרסה מקוונת באתר כתב העת, דבר המקל על הנגישות של הקוראים למאמרים.
 

  • כרכים א,' ב' ו-ג' יצאו בשנים התשס"א- התשס"ג בעריכתו של פרופ' מנשה שאוה ז"ל.
  • כרכים ד' ו-ה' יצאו לאור בשנת התשס"ד- התשס"ה בעריכת פרופ' דודי שוורץ.
  • כרך ו' יצא בשנת התשס"ו בעריכת ד"ר עמיחי כהן ופרופ' ידידיה שטרן.
  • כרך ז' יצא לאור בשנת התשס"ח בעריכת ד"ר עמיחי כהן.
  • כרכים ח' ו – ט' יצאו לאור בשנים התשס"ט- התש"ע בעריכת פרופ' גבריאל הלוי.
  • הכרך הבא אשר יצא לאור הוא כרך י', בעריכתה של ד"ר לאה פסרמן-יוזפוב.

חידוש של כרך י', שמאמרים אליו כבר התקבלו לפרסום, הינו כי המאמרים המתקבלים לפרסום (לאחר שיפוט, כאמור), מועלים לאתר האינטרנט של כתב העת עם קבלתם לפרסום. תקציר המאמר מועלה לאתר מיד עם קבלת המאמר לפרסום, המאמר במלואו מועלה לאתר לאחר עבודת עריכה של מערכת כתב העת.

 

פרסום המאמרים באתר לאלתר, עוד לפני הוצאתה לאור והפצתה של החוברת הכרוכה, מונע קיום פער זמנים גדול בין מועד כתיבת המאמרים וקבלתם לפרסום, לבין פרסומם בפועל. הכותבים נהנים  מכך שעבודתם זוכה לפרסום מהיר, כשהדברים טריים ואקטואליים. כמו כן, הדבר מאפשר להפנות לעבודת הכותבים בכתיבה אחרת (פסקי דין, מאמרים, ספרים וכו') כבר מיד עם סיום המחקר. הקוראים נהנים מנגישות וזמינות גבוהה למחקרים מעודכנים.

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }