תכנית הלמידה המשפטית המתוקשבת
תכנית הלמידה המשפטית המתוקשבת

תפריט של תכנית הלמידה המשפטית המתוקשבת

תכנית הלמידה המשפטית המתוקשבת

כחלק ממיצוי והגשמת החוויה האקדמית בפקולטה למנהל עסקים, הקריה האקדמית אונו הקימה את תכנית הלמ"ם – תכנית הלמידה המשפטית המתוקשבת שפותחה במיוחד עבורכם.

 

תכנית הלמ"ם משלבת הרצאות אינטרנטיות יחד עם מערכת לפתרון שאלון רב ברירה (שאלון "אמריקאי"). צורת למידה זו מאפשרת לכל אחד ואחת מכם לצפות בהרצאות ההרחבה (אשר עוסקות בנושאים שאינם נלמדים בקורס הפרונטלי), ללמוד באופן עצמאי בכל מקום שנוח לכם ובכל שעה שמתאימה לכם.

 

איך זה עובד?

לכל קורס תהיינה בין שלוש לארבע הרצאות מצולמות. משך כל הרצאה הוא כ-15 דקות בממוצע.

כך, למשל, בקורס "דיני קניין" ישנן שלוש הרצאות מצולמות:

  • מבוא לדיני קניין
  • בתים משותפים
  • זכות השכירות והשאילה

בסיום כל הרצאה מצולמת מופיע בוחן רב ברירה קצר בן חמש שאלות.

הסטודנטים צריכים לצפות בהרצאות המצולמות ולפתור את הבוחן הנלווה לכל הרצאה. הצפייה בהרצאות ופתרון הבחנים בהצלחה (לפחות 3 שאלות נכונות מתוך 5) מהווה מטלת חובה בכל קורס.

 

חשוב להדגיש כי להשתתפות בתכנית הלמ"ם אין ציון. הציון הקובע בקורס הוא אך ורק הציון שניתן על ידי מרצה הקורס הפרונטלי. יחד עם זאת, ללא צפייה בכל ההרצאות וללא מעבר בהצלחה של כל הבחנים באתר הקורס המקוון – לא ניתן יהיה לקבל את הציון בקורס הפרונטלי.

ובדוגמא דלעיל: רק במידה וסטודנטים יצפו בכל שלוש ההרצאות בדיני קניין ותעברו בהצלחה את כל הבחנים באתר – תוכלו לקבל את הציון שנקבע לכם בקורס דיני קנין.

 

הצפייה בהרצאות ופתרון הבחנים עומדים לרשות הסטודנטים באתרי הקורסים המקוונים בידיעון ויוכלו לעשות בהם שימוש בכל שלב של הקורס, החל מתחילת הקורס ועד למועד מבחן סוף הקורס.

 

ההרצאות והבחנים  שיעודכנו באופן תמידי על-ידי הפקולטה גם לאחר סיום הקורס הספציפי – יעמדו לרשות הסטודנטים גם במהלך ההתמחות וגם בתקופת ההכנה לבחינת לשכת עורכי הדין. זאת כדי לסייע בידי הסטודנטים להתעדכן ולצלוח את הבחינה בהצלחה מרבית.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }