ימי לימוד
ימי לימוד

ימי לימוד

מחזור אפריל 2019

קמפוס קרית אונו

ימי הלימוד: יום חמישי בין השעות 08:00-20:00

ערב נוסף בשבוע לימודים מקוונים.

משך הלימודים: שנה קלנדרית מלאה.
הלימודים כוללים שבוע מרוכז של לימודי צהריים וערב בתחילת שנת הלימודים ובסיומה, וכן סיורים לימודיים.
מועדי הבחינות, שיעורי ההשלמה, תגבורים וסימולציות, לא יתקיימו בהכרח בימי ובשעות הלימוד הקבועים במסלול.

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }