תקצירי הקורסים
תקצירי הקורסים

תקצירי הקורסים

עקרונות כלכלה מיקרו
הקורס מיועד להקנות תפיסות ומושגי יסוד בתורת הכלכלה וכן רכישת ידע בכלי ניתוח מקובלים ויכולת התמודדות עם נושאים כלכליים כגון: עקומת התמורה, עלויות ייצור והיצע, ביקוש, מנגנון השוק, התערבות ממשלתית ושוק פתוח.

עקרונות הכלכלה מאקרו
נושאי הלימוד בקורס זה הינם: חשבונאות לאומית, פונקציית הצריכה הפרטית, פונקציית ההשקעה, הביקוש המצרפי:צריכה והשקעה, הביקוש המצרפי ומדיניות פיסקאלית, בנקים ושוק הכסף וכן המודל המשולב במשק סגור.

מתמטיקה למנהל עסקים א' + ב'
קורס שנתי זה מיועד להקנות לסטודנט את הבסיס הדרוש במתמטיקה להבנת הטכניקות הכמותיות של הניהול המודרני. הדגש יושם על הבנת הטכניקות ויישומן במימון, בשיווק ובניהול היצור.

סטטיסטיקה למנהל עסקים א' + ב'
מטרת קורס שנתי זה הינה לאפשר לסטודנט לארגן ולהבין משמעות נתונים סטיסטיים הנדרשים למנהל על מנת לקבל החלטות. הנושאים אשר ילמדו בקורס זה הינם תיאור גרפי וארגון נתונים ומדדים (ססטיסטיקה תיאורית), מקדם מתאם ורגרסיה, תורת ההסתברות, משתנה מקרי בדיד, התפלגות נורמלית, התפלגות בינומית, אמידת פרמטרים באוכלוסיה ובדיקת השערות על פרמטרים באוכלוסיה.

יסודות החשבונאות
מטרת הקורס הינה להקנות ידע בסיסי בחשבונאות פיננסית, תוך התמקדות בעקרונות החשבונאים, בדרכי בניית הדו"חות הכספיים והקשר ביניהם.

מבוא למחשב אישי
מטרת הקורס היא להקנות כלי עבודה בסיסים לשירותו של המנהל, מתוך נקודת מבט של משתמש מתוחכם. במסגרת זו ילמדו הנושאים הבאים: מבנה המחשב, מערכת הפעלה חלונות, עיבוד תמלילים, גיליון אלקטרוני ותוכנה להפקת מצגות.

התנהגות ארגונית
מטרת הקורס היא להקנות ידע תאורטי ויישומי להבנת התהליכים המשפיעים על התנהגותם של יחידים וקבוצות בארגון במגוון של מצבים וסביבות ארגוניות. בין הנושאים שילמדו: מנהיגות, שיטות להנעת עובדים (מוטיבציה), פוליטיקה בארגון, לחץ ושחיקה ועוד.

הדרכה ביבליוגרפית
הקורס מהווה את הבסיס לקריאה יעילה וניתוח של מאמרים אקדמיים, שימוש במאגרי מידע ממוחשבים ואחרים ואופן כתיבת עבודות אקדמיות בהיקף סמינריוני.

חשבונאות פיננסית

קורס המשך שנועד להקנות ידע בניתוח דו"חות כספיים, השקעה בני"ע, דו"חות מתואמים למדד, אופציות ודו"ח תזרים מזומנים.

מבוא לשיווק וניהול השיווק
הקורס נועד להקנות הכרות עם מושגי היסוד בשיווק, ניתוח מהות ותפקידי השיווק בארגונים וחברות, יצירת" ארגז כלים" לניתוח מצבים שיווקים נפוצים, ויישומם בפתרון בעיות שיווקיות מעשיות, קבלת כלים טקטיים ואסטרטגיים להפעלת תכניות שיווק.

מערכת המשפט בישראל
מטרת הקורס להקנות ידע משפטי בסיסי ולתת למנהל כלים לניתוח משפטי.  בקורס יילמדו בין היתר: עקרונות יסוד, מערכת בתי המשפט, עקרונות משפטיים בניהול עסק בישראל, עקרונות מנחים בדיני חוזים ובדיני נזיקין.

הכרת מערכות מידע
בקורס זה יילמדו שימושים כלכליים מתקדמים בגיליון האלקטרוני, הכרת דרך פעולת האינטרנט ומבנה אתרים, שילוב בין יישומי מחשב שונים ומבוא למערכות מידע.

ניהול משאבי אנוש
קורס זה נועד  להעניק לסטודנט את הידע בראיון עובדים, פיתוח, הערכה, קידום, הדרכה ותגמול עובדים. תהליך העסקה ופיטורין, תפקידי מנהל משאבי האנוש והשינויים בשוק העבודה.

סוגיות בכלכלת ישראל
מטרת הקורס הינה הכרת ההתפתחות הכלכלית ונקודות ציון מרכזיות בכלכלת ישראל והכרת הכוחות הכלכליים העיקריים במשק הישראלי על מנת לאפשר רכישת יכולת התמודדות והבנה עם נושאים כלכליים במדינת ישראל.

יסודות המימון א' + ב'
הקורסים יעסקו בשלושת ההחלטות המרכזיות בתחום מימון חברות: החלטת השקעה (תקצוב הון, נקודת איזון תפעולית וניהול הון חוזר), החלטת המימון (הרכב הון של החברה) והחלטת הדיבידנד (חלוקת רווח נצבר לבעלי המניות).

מערכות מידע
מטרת קורס זה הינה להבהיר את משמעות המידע בארגון, זרימתו, הבעיות הנפוצות ופתרונן. במסגרת הקורס ילמדו בין היתר נושאי אבטחת מידע, ניהול פרוייקטים, תקשורת נתונים, אינטרנט ככלי ניהולי ומחוללי יישומים (Access).

משפט עסקי
בקורס ניתן דגש רב לסיטואציות משפטיות-עסקיות, אשר המנהל נפגש עימן בעבודתו כגון: דיני תאגידים, דיני מכרזים, דיני ביטוח, קניין רוחני, הגבלים עסקיים, דיני בנקאות, דרכים לפתרון סכסוכים עסקיים.

דיני עבודה ויחסי עבודה
הקורס ידון בנושאי העסקת עובדים, זכויותיהם, חובותיהם ואפשרויות העסקה ופיטורין שונות. בין הנושאים שילמדו: יחסי עובד-מעביד, מיהו מעביד, משפט עבודה קיבוצי, שביתות, הגבלת חופש עיסוק, חוזה עבודה אישי, שעות עבודה ומנוחה, הגנת השכר, חופשה שנתית הבראה ומחלה, הטרדה מינית ועוד.

דיני מיסים
הקורס יתמקד בסוגיות מרכזיות בדיני מס הכנסה ומיסוי ישיר בכלל. בבסיס הקורס תעמוד פקודת מס ההכנסה, שתנותח הן ברמת מדיניות המס הראויה והן ברמה היישומית, תוך התייחסות לשיטות מס אחרות.

ניהול מו"מ בסביבה עסקית
מטרת הקורס הינה להקנות לתלמידים מיומנויות ניהול מו"מ, דיבור משכנע מול קהל (תיאורטי ומעשי) ובנייה של תדמית חיובית.

החדרת שינוי ארגוני
בסביבה הארגונית כיום, כמות השינויים הקטנים והגדולים המתבצעים בארגון ומחוצה לו הינם רבים ומגוונים. ארגון המעוניין לשרוד ולהצליח חייב לעשות התאמות רבות ובאופן תמידי .בקורס זה ילמדו נושאי מיפוי כוחות המתנגדים לשינוי וביצוע שינוי ארגוני מוצלח.

מודלים כמותיים בניהול
הקורס מציג טכניקות בחקר הביצועים ודוגמאות ליישומן בקבלת החלטות. הכלים העיקריים הנלמדים בקורס: תכנון ליניארי ושימושיו, תכנון בשלמים, בעיות – החלטה סידרתית (עצי החלטה), תכנון פרוייקטים, סימולציה ותכנון דינאמי וצגים יישומיים בתחומי ייצור, מלאי, ניהול כח אדם, מימון ושיווק.

לימוד באמצעות סימולציה – חדש

החל מ-2014 נוסף לתכנית הלימודים הקורס "לימוד באמצעות סימולציה" המתקיים במרכז סימולציות חדשני וייחודי אשר מדמה סביבה מקצועית אמיתית. סביבה חווייתית זו, מאפשרת לימוד אפקטיבי, מובנה ובטוח, תוך כדי תיעוד, תחקור ומתן משוב מידי, ללא סיכון מיותר ללקוחות. הסימולציות מבוססות על מקרים אותם מכין הסגל מראש בדומה ל"משחק תפקידים", מטרה לפתח את מיומנויות התקשורת והמיומנויות המקצועיות. כך תוכלו ליישם את החומר המקצועי הנלמד ולהתנסות במיומנות הנדרשת בסביבה בטוחה עוד לפני הגעתכם למקום העבודה העתידי בו תיבחנו על פי ביצועיכם.

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }