חדשות

רו"ח יהודה בר, על התיקון החשבונאי החדש שישנה את הדרך שבה חברות ציבוריות מדווחות על מגזרי הפעילות שלהן, בכלכליסט

1 בפברואר 2016

תיקון חשבונאי חדש ישנה את הדרך שבה חברות ציבוריות מדווחות על מגזרי הפעילות שלהן בדו"חות השנתיים. אמנם דרך הדיווח החדשה לא תשפיע על תוצאות החברה, אך היא תאפשר לציבור לקבל מידע מדויק יותר.

הדיווח המגזרי נועד לספק הצצה לתחומי הפעילות השונים של החברה מתוך נקודת מבטה של ההנהלה. בעוד בתחומים אחרים בדיווח הכספי קיימים כללים חשבונאיים ברורים לגבי ההצגה בדו"חות הכספיים, בדיווח המגזרי הרכינה החשבונאות ראש בפני הנהלת החברה וחייבה לדווח על המגזרים כפי שמציג אותם מקבל ההחלטות התפעולי הראשי של החברה….

 

Print Friendly, PDF & Email