פרופ' כץ נעמי

פרופ' כץ נעמי

ראש רשות המחקר המוסדית

קורות חיים 

 • אודות:
  Ph.D. בחינוך של מקצועות הבריאות, ותואר מוסמך בריפוי בעיסוק, אוניברסיטת דרום קליפורניה. פרופ' כץ היא פרופ' אמריטוס בבית הספר לריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית והדסה ירושלים. כיהנה כיו"ר לימודי המוסמך בריפוי בעיסוק, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית ירושלים, וכיו"ר העמותה הישראלית לרפוי בעיסוק (ISOT). בנוסף פרופ' כץ היא המייסדת והעורכת הראשונה של כתב העת Israel Journal of Occupational Therapy (IJOT), בנוסף פרופ' כץ היא חברה באקדמיה האמריקאית למחקר בריפוי בעיסוק משנת 2005.
   

 • השכלה

  .Ph.D, ריפוי בעיסוק, אוניברסיטת דרום קליפורניה (1981).
  .M.A, ריפוי בעיסוק, אוניברסיטת דרום קליפורניה (1977).
  הסמכה בריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית בירושלים (1963).

 

 • תחומי הוראה
  שיקום קוגניטיבי, קוגניציה ותפקוד, תאוריות ומודלים קוגניטיביים בריפוי בעיסוק, אירוע מוחי ופגיעות ראש,בריאות הנפש, זקנה, אוכלוסית אוטיסטים מתבגרים, שירות בצבא וחזרה לעבודה.
 • תחומי מחקר
  נושאים קוגניטיביים באירוע מוחי ופגיעות ראש וחזרה לעבודה, בעיות קוגניטיביות בבריאות הנפש, בזקנה, באוכלוסית אוטיסטים מתבגרים, תוכנית רואים רחוק ושרות בצבא.

 

 • פרסומים נבחרים:

1. Adamit, T, Maeir, A., Ben Assayag, E., Bornstein, N.M., Korczyn, A.D. & Katz, N. (2014).  Impact of first-ever mild stroke on participation at 3 and 6 month post event: The TABASCO study. Disability and Rehabilitation,  35, 2773-2780, DOI: 10.3109/09638288.2014.923523.
 

2. Katz, N. Dejak, I. & Gal, E. (2015). Work performance evaluation and QoL of adults with High Functioning Autism Spectrum Disorders (HFASD), Work, 51, 887-892.
 

3. Gal, E. Katz, N., Erez, A., & Salonikiu,E. (2015). Integration in the vocational world: how does it affect quality of life and subjective well-being of young adults with ASD? International Journal of Environmental Research and Public Health, 12 (9), 10820-10832. doi: 10.3390/ijerph120910820.
 

4. Schwartz Y., Averbuch S., Katz N., Sagiv A. (2016). Validity of the Functional Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment (FLOTCA). American Journal of Occupational Therapy.  70, 7001290010. http//dx.doi.org/10/5014/ajot.2016.016451.
 

Books and chapters in books:

5. Katz, N. (Ed). (2011). Cognition, Occupation and Participation across the life span, 3rd edition. Bethesda MD: AOTA PRESS.

6. Katz, N. & Toglia, J. (in press 2018). Cognition, Occupation and Participation across the life span, 4rd edition. Bethesda MD: AOTA PRESS.

7. Katz, N. Routine Task Inventory (RTI-E). (in press 2017). in B. J. Hemphill-Pearson and C. K. Urish. Assessments in Occupational Therapy Mental Health: An Integrative Approach (3rd Ed).

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]