תנאי קבלה לתואר ראשון

תנאי קבלה לתואר ראשון

תואר ראשון - תנאי קבלה

תנאי קבלה לתואר ראשון בכל הפקולטות.

תנאי הקבלה לתואר ראשון בהפרעות בתקשורת (.B.A)
 • תעודת בגרות בממוצע 95 לפחות
 • מבחן פסיכומטרי בציון של 650 לפחות (אנגלית בציון של 100 לפחות)
 • מעבר של מבחן סיווג רמה באנגלית (אמי"ר, אמיר"ם או ציון פסיכומטרי)
 • יום מיון
 • מעבר ועדה רפואית כמקובל

Print Friendly, PDF & Email
תנאי קבלה לתואר ראשון בחינוך וחברה (.B.A)
 • תעודת בגרות מלאה בממוצע בגרות משוקלל התואם את דרישות הקבלה בפקולטה הרלוונטית.
 • ציון של מבחן סיווג רמה באנגלית (מבחן אמי"ר או מבחן אמיר"ם או ציון פסיכומטרי).
 • ראיון אישי עם איש הסגל האקדמי.

Print Friendly, PDF & Email
תנאי קבלה לתואר ראשון במדעי המחשב B.Sc
 • אישור זכאות לתעודת בגרות ממשרד החינוך.
 • ציון משוקלל של 100 לפי שקלול אוניברסיטאי מקובל או תעודת בגרות מחו"ל המוכרת ע"י משרד החינוך והמוסדות האוניברסיטאיים המקובלים בארץ.
  או
 • מבחן פסיכומטרי בציון 650 לפחות, או שקלול של שניהם.

Print Friendly, PDF & Email
תנאי קבלה לתואר ראשון במוסיקה רב תחומית (.B.MUS)
 • תעודת בגרות מלאה בממוצע בגרות משוקלל התואם את דרישות הקבלה לפקולטה הרלוונטית.
 • ריאיון אישי עם איש הסגל האקדמי.
 • מבדק שמיעה מוסיקלית / מבחן קול / כלי.
 • מבחן תיאוריה.
 • ציון של מבחן סיווג רמה באנגלית (מבחן אמי"ר או מבחן אמיר"ם או ציון פסיכומטרי).

 

Print Friendly, PDF & Email
תנאי קבלה לתואר ראשון במנהל עסקים (.B.A)
 • תעודת בגרות מלאה בממוצע בגרות משוקלל התואם את דרישות הקבלה בפקולטה הרלוונטית.
 • ציון של מבחן סיווג רמה באנגלית (מבחן אמי"ר או מבחן אמיר"ם או ציון פסיכומטרי).
 • ראיון אישי עם איש הסגל האקדמי.

או

 • תואר ראשון ממוסד מוכר בציון 80 לפחות.

או

 • תואר שני או שלישי ממוסד אקדמי מוכר ובעלי תואר דוקטור לרפואה.

 

פרופ' ירון זליכה – קורס ממשל ציבורי תאגידי

בוגרי חשבונאות מספרים על המרצים הכי הטובים

Print Friendly, PDF & Email
תנאי קבלה לתואר ראשון במשפטים (.LL.B)
 • תעודת בגרות מלאה בממוצע בגרות משוקלל התואם את דרישות הקבלה בפקולטה הרלוונטית.
 • מבחן סיווג רמה באנגלית (אמי"ר, אמיר"ם או ציון פסיכומטרי).
 • ריאיון אישי עם איש הסגל האקדמי.

או

 • תואר ראשון ממוסד מוכר בציון 80 לפחות.

או

 • תואר שני או שלישי ממוסד אקדמי מוכר ותואר דוקטור לרפואה.

Print Friendly, PDF & Email
תנאי קבלה לתואר ראשון בפרסום ותקשורת שיווקית (.B.A)

 

 • תעודת בגרות מלאה בממוצע בגרות משוקלל התואם את דרישות הקבלה בפקולטה הרלוונטית.
 • ציון של מבחן סיווג רמה באנגלית (מבחן אמי"ר או מבחן אמיר"ם או ציון פסיכומטרי).
 • ראיון אישי עם איש הסגל האקדמי.

 

Print Friendly, PDF & Email
תנאי קבלה לתואר ראשון בריפוי בעיסוק (.B.O.T)
 • תעודת בגרות בממוצע 95 לפחות
 • מבחן פסיכומטרי בציון של 600 לפחות (אנגלית בציון של 100 לפחות)
 • מעבר של מבחן סיווג רמה באנגלית (אמי"ר, אמיר"ם או ציון פסיכומטרי)
 • יום מיון
 • מעבר ועדה רפואית כמקובל

Print Friendly, PDF & Email

הליך רישום וקבלה

ניתן לבצע את ההרשמה בעזרת ערכת רישום או באמצעות הרשמה אונליין כפי שמפורט כאן

ההרשמה כוללת הגשת טופסי רישום מלאים ומקוריים, קורות חיים מעודכנים, צילום תעודת הזהות כולל הספח, תמונת פספורט ותשלום דמי רישום

הצגת נתוני השכלה קודמת

יתקבלו רק מסמכים מקוריים או נאמנים למקור (ניתן לאשר את המסמכים במנהל הרישום):

על המועמדים להציג את אחד מהבאים:

 • תעודת בגרות מלאה.
 • תעודת בגרות מחו"ל*

* יש לצרף אישור כי התעודה שוות ערך לבגרות ישראלית ממשרד החינוך, היחידה להערכת השכלה תיכונית מחו"ל, טלפון 02-5601371/2.

 • תואר ראשון ממוסד מוכר, תואר מוסמך או תואר ד"ר ממוסד מוכר.
 • תואר ראשון ממוסד אקדמי בחו"ל*

* יש לצרף אישור שקילות ממשרד החינוך, הגף להערכת תארים ודיפלומות, טלפון 02-5601684.

מועמדים המשלימים או המשפרים את מבחני הבגרות יוכלו להתקבל על תנאי הצגת זכאות לתעודת בגרות מלאה טרם פתיחת שנת הלימודים ועמידה בממוצע 95, בכפוף לאישור ועדת הקבלה.

מועמדים חסרי תעודת בגרות מעל גיל 30 בלבד, יידרשו לעבור מכינה קדם אקדמית לפני תחילת שנת הלימודים. קבלה ללימודים אקדמיים מותנית במעבר כל קורסי המכינה בציון 80 לפחות ועמידה בממוצע ציונים משוקלל של 80.

ראיון אישי

כל מועמד עובר ראיון אישי עם איש סגל אקדמי של הפקולטה המבוקשת בקריה האקדמית. המלצת המראיין לגבי המועמד הינה בעלת משקל רב בשיקולי וועדת הקבלה, ונותנת אפשרות להתרשמות מעמיקה מהמועמד.

אנגלית 

 • כדי להסתווג לרמה באנגלית, על הסטודנט לעבור מבחן אמי"ר או אמיר"ם או להגיע עם ציון פרק אנגלית בפסיכומטרי.
 • מועמד ללא ציון מבחן אמי"ר או אמיר"ם או פסיכומטרי יסווג אוטומטית לרמה הנמוכה ביותר.
 • מועמדים אשר התקבלו ללימודים יכולים להתחיל את לימודי האנגלית אונליין ולגשת למבחנים טרם תחילת התואר.

פטור מאנגלית יינתן לאחר הצגת אחד מהבאים:

 • אישור על הגעה לרמת פטור במוסד אקדמי ישראלי מוכר.
 • פסיכומטרי בציון של 134 לפחות בפרק האנגלית.
 • ציון מבחן אמי"ר או מבחן אמירם בציון של 234 לפחות.

מבחני מיון (מוסיקה)

מבחן ביצוע מעשי

במבחן יבצעו המועמדים  3-4 קטעי מוסיקה בכלי נגינה /קול. המבחן נועד לזהות את יכולות הביצוע של המועמד/ת בתהליך ההרשמה, לאחר ביצוע פגישת יעוץ אישית. משך המפגש כחצי שעה ובמסגרתו:

 1. מבדק שמיעה מוסיקלית (הרמונית, מלודית וריתמית)
 2. ביצוע הקטעים של המועמד.
 3. שיחה עם הבוחנים בהקשר לביצוע.

תוצאת המבחן המעשי תכתיב את רמת הביצוע ואפשרויות המועמדים להשתלב בתוכנית הלימודים.

מבחן תיאורטי

משך המבחן: כשעה.

במסגרת בדיקת הידע הקיים בתיאוריה של המוסיקה, יבדקו:

זיהוי ובניית מרווחים, בניית וזיהוי אקורדים ,הכתבות מלודיות, הרמוניות, ריתמיות, ידע בסיסי בעיבוד.

יום מיון (מקצועות הבריאות)

יום המיון נועד לאפיין את המועמדים על פי משתנים אישיים שאינם נמדדים בבחינות הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית, כגון יחסים בין אישיים, הבנת מורכבות, מודעות וביקורת עצמית, יכולת התבטאות, העברת מסרים והתאמה למקצוע הטיפולי. למערכת המיון שני חלקים: תחנות הערכה ושאלון אישי.

 • תחנות הערכה (בכל תחנה מראיינת אחת) כוללות:
  תחנת ראיון אישי – בתחנה זו יש לענות לשאלות הנוגעות להתנסויות בעברך.
  תחנת דיון וניתוח מקרה – בתחנה זו יש להביע את דעותיך ועמדותיך על בסיס מקרה שיוצג לך בתחנה.
  הזמן המוקצב לכל תחנה הוא 15 דקות.
 • שאלון אישי
  לאחר השלמת סבב התחנות יש למלא שאלון אישי. השאלון כולל שאלות הנוגעות בעברך ושאלות בהן יש להביע את דעות ועמדות בנוגע למקרה שיוצג לך.

ועדה רפואית (מקצועות הבריאות)

קבלה ללימודים בפקולטה למקצועות הבריאות, מותנית במעבר ועדה רפואית כמקובל.

ועדת קבלה

ועדת הקבלה בוחנת את מכלול נתוני המועמדים. החלטות הוועדה ניתנות בכתב עד שבועיים מיום סיום כלל הליך הרישום.

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }