הרשמה

תפריט של הרשמה

הרשמה

רישום כללי

הליך הרישום והקבלה לתואר שני במשפטים (.LL.M)

תיאום פגישה אישית

טלפון: 03-5311888

דוא"ל: info@ono.ac.il

אתר: archive.ono.ac.il

משרד רישום

שעות קבלה

ימים א'-ה' בשעות 18:30-09:00

יום ו' בשעות 12:30-08:30

כתובת הקריה האקדמית אונו, רחוב נהר הירדן 2, קרית אונו מיקוד 5545001

הליך רישום וקבלה

יש להגיש למשרד הרישום:

 • טפסי רישום מלאים ומקוריים
 • צילום תעודת זהות כולל ספח
 • תמונת פספורט
 • תשלום דמי רישום

יש להציג את אחד הבאים (יש להגיש מסמכים מקוריים או נאמנים למקור):

 • תואר ראשון במשפטים ממוסד אקדמי מוכר.
 • תואר ראשון במשפטים ממוסד אקדמי בחו"ל – יש לצרף אישור שקילות מקורי ממשרד החינוך, הגף להערכת תארים ודיפלומות, טל' 02-5601684.

תאריכי הרשמה

Print Friendly, PDF & Email
הליך רישום וקבלה לתואר ראשון

תיאום פגישה אישית

טל': 03-5311888

דוא"ל:info@ono.ac.il

אתר: ono.ac.il

משרד רישום

קמפוס קרית אונו – שעות הקבלה*:

ימים א'-ה' בשעות 18:30-9:00

יום ו' בשעות 12:30-8:30

כתובת: הקריה האקדמית אונו, רחוב נהר הירדן 2, קרית אונו מיקוד 5545001

קמפוס ירושלים – שעות קבלה*:

ימים א'-ה', בשעות 18:30-10:00

כתובת: הקריה האקדמית אונו, רחוב אגודת ספורט הפועל 2, הגן הטכנולוגי, מלחה, ירושלים מיקוד 9695102

 קמפוס חיפה– שעות קבלה*:

ימים א'-ה', בשעות 18:00-10:00

כתובת: הקריה האקדמית אונו, קמפוס חיפה, שער הנמל 32, חיפה

 

*תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל וירושלים מתקיים בקמפוס ירושלים בלבד.

הליך רישום וקבלה

יש להגיש למשרד הרישום:

 • טפסי רישום מלאים ומקוריים.
 • צילום תעודת זהות כולל הספח.
 • תמונת פספורט.
 • תשלום דמי רישום.

 

יש להציג את אחד מהבאים:

 • תעודת בגרות מלאה.
 • תעודת בגרות מחו"ל – יש לצרף אישור מקורי ממשרד החינוך, כי התעודה שוות ערך לבגרות ישראלית ממשרד החינוך, היחידה להערכת השכלה תיכונית מחו"ל, טלפון 02-5601371/2
 • תואר ראשון ממוסד ישראלי מוכר (גליון ציונים ודיפלומה או אישור זכאות לתואר).
 • תואר אקדמי ממוסד בחו"ל – יש לצרף אישור שקילות מקורי ממשרד החינוך, הגף להערכת תארים ודיפלומות, טלפון 02-5601684.

להליך רישום וקבלה למכינות קדם אקדמיות לחץ כאן.

 

דרישות אנגלית: 

 • כדי להסתווג לרמה באנגלית, על הסטודנט לעבור מבחן אמי"ר או אמיר"ם או להגיע עם ציון פרק אנגלית בפסיכומטרי.
 • מועמד ללא ציון מבחן אמי"ר או אמיר"ם או פסיכומטרי יסווג אוטומטית לרמה הנמוכה ביותר.
 • מועמדים אשר התקבלו ללימודים יכולים להתחיל את לימודי האנגלית אונליין ולגשת למבחנים טרם תחילת התואר.

פטור מאנגלית יינתן לאחר הצגת אחד מהבאים: 

 • אישור על הגעה לרמת פטור במוסד אקדמי ישראלי מוכר או פסיכומטרי בציון של 134 לפחות בפרק האנגלית או ציון מבחן אמי"ר או מבחן אמירם בציון של 234 לפחות.

עלות לימודי האנגלית תתווסף לעלות התואר, על פי רמת האנגלית שנקבעה בהליך הרישום והקבלה.

ועדת קבלה

ועדת הקבלה משקללת את נתוני המועמד.

החלטות הוועדה נשלחות באימייל ובדואר הביתה, עד שבועיים מיום סיום כלל הליך הרישום.

תאריכי הרשמה

לוח זמנים אקדמי 

שנת הלימודים תשע"ח

פתיחת סמסטר א' 22/10/2017
סיום סמסטר א' 12/01/2018
סימולציות ובחינות 31/12/2017 עד 09/02/2018
פתיחת סמסטר ב' 11/02/2018
סיום סמסטר ב' 25/05/2018
סימולציות ובחינות 25/05/2018 עד 22/06/2018
פתיחת סמסטר קיץ 24/06/2018
סיום סמסטר קיץ 31/08/2018
סימולציות ובחינות 02/09/2018 עד 12/10/2018

לוח חופשות

תענית אסתר (לימודים עד שעה 15:00)   28/02/2018
חופשת פורים (לא יתקיימו לימודים)  01/03/2018
חופשת פסח 25/03/18 עד 06/04/18 
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה (הלימודים עד שעה 18:00) 11/04/2018
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל (הלימודים עד שעה 16:00) 17/04/2018
יום הזיכרון לחללי צה"ל 18/04/2018
יום העצמאות 19/04/2018
שבועות 20/05/2018
צום ט' באב 22/07/2018
ראש השנה 09/09/2018 עד 11/09/2018
ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים 18/09/2018 עד 19/09/2018
חג סוכות ושמחת תורה 23/09/2018 עד 01/10/2018

 

Print Friendly, PDF & Email
הליך רישום וקבלה לתואר ראשון במוסיקה רב תחומית (.B.Mus)

תיאום פגישה אישית

טל': 03-5311888

דוא"ל:info@ono.ac.il

אתר: archive.ono.ac.il

משרד רישום

קמפוס קרית אונו – שעות הקבלה:

ימים א'-ה' בשעות 18:30-9:00

יום ו' בשעות 12:30-8:30

כתובת: הקריה האקדמית אונו, רחוב נהר הירדן 2, קרית אונו מיקוד 5545001

הליך רישום וקבלה

יש להגיש למשרד הרישום:

 • טפסי רישום מלאים ומקוריים
 • צילום תעודת זהות כולל הספח
 • תמונת פספורט
 • תשלום דמי רישום

יש להציג את אחד מהבאים:

 • תעודת בגרות מלאה
 • תעודת בגרות מחו"ל – יש לצרף אישור מקורי ממשרד החינוך, כי התעודה שוות ערך לבגרות ישראלית ממשרד החינוך, היחידה להערכת השכלה תיכונית מחו"ל, טלפון 02-5601371/2
 • תואר ראשון ממוסד ישראלי מוכר (גליון ציונים ודיפלומה או אישור זכאות לתואר).
 • תואר אקדמי ממוסד בחו"ל – יש לצרף אישור שקילות מקורי ממשרד החינוך, הגף להערכת תארים ודיפלומות, טלפון 02-5601684.

להליך רישום וקבלה למכינות קדם אקדמיות לחץ כאן.

ראיון אישי

כל מועמד נדרש לעבור ראיון אישי עם הסגל האקדמי.

מבדק שמיעה מוסיקלית/מבחן קול/כלי

כל מועמד נדרש לעבור מבחן בהתאם לתחום המוסיקלי בו הוא מתמחה (שירה, נגינה וכו')

אנגלית

 • כדי להסתווג לרמה באנגלית, על הסטודנט לעבור מבחן אמי"ר או אמיר"ם או להגיע עם ציון פרק אנגלית בפסיכומטרי.
 • מועמד ללא ציון מבחן אמי"ר או אמיר"ם או פסיכומטרי יסווג אוטומטית לרמה הנמוכה ביותר.
 • מועמדים אשר התקבלו ללימודים יכולים להתחיל את לימודי האנגלית אונליין ולגשת למבחנים טרם תחילת התואר.

פטור מאנגלית יינתן לאחר הצגת אחד מהבאים: 

 • אישור על הגעה לרמת פטור במוסד אקדמי ישראלי מוכר או פסיכומטרי בציון של 134 לפחות בפרק האנגלית או ציון מבחן אמי"ר או מבחן אמירם בציון של 234 לפחות.

עלות לימודי האנגלית תתווסף לעלות התואר, על פי רמת האנגלית שנקבעה בהליך הרישום והקבלה.

ועדת קבלה

ועדת הקבלה משקללת את נתוני המועמד.

החלטות הוועדה נשלחות באימייל ובדואר הביתה עד שבועיים מיום סיום כלל הליך הרישום.

תאריכי הרשמה

לוח זמנים אקדמי

שנת הלימודים תשע"ח

פתיחת סמסטר א' 22/10/2017
סיום סמסטר א' 12/01/2018
סימולציות ובחינות 31/12/2017 עד 09/02/2018
פתיחת סמסטר ב' 11/02/2018
סיום סמסטר ב' 25/05/2018
סימולציות ובחינות 25/05/2018 עד 22/06/2018
פתיחת סמסטר קיץ 24/06/2018
סיום סמסטר קיץ 31/08/2018
סימולציות ובחינות 02/09/2018 עד 12/10/2018

לוח חופשות

תענית אסתר (לימודים עד שעה 15:00)   28/02/2018
חופשת פורים (לא יתקיימו לימודים)  01/03/2018
חופשת פסח 25/03/18 עד 06/04/18 
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה (הלימודים עד שעה 18:00) 11/04/2018
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל (הלימודים עד שעה 16:00) 17/04/2018
יום הזיכרון לחללי צה"ל 18/04/2018
יום העצמאות 19/04/2018
שבועות 20/05/2018
צום ט' באב 22/07/2018
ראש השנה 09/09/2018 עד 11/09/2018
ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים 18/09/2018 עד 19/09/2018
חג סוכות ושמחת תורה 23/09/2018 עד 01/10/2018

 

Print Friendly, PDF & Email
הליך רישום וקבלה לתואר ראשון בפקולטה למקצועות הבריאות

תיאום פגישה אישית

טל': 03-5311888

דוא"ל:info@ono.ac.il

משרד רישום

קמפוס קרית אונו – שעות הקבלה:

ימים א'-ה' בשעות 18:30-9:00

יום ו' בשעות 12:30-8:30

כתובת: הקריה האקדמית אונו, רחוב נהר הירדן 2, קרית אונו מיקוד 5545001

הליך רישום וקבלה

יש להגיש למשרד הרישום:

 • טפסי רישום מלאים ומקוריים
 • צילום תעודת זהות כולל הספח
 • תמונת פספורט
 • תשלום דמי רישום
 • ציון מבחן פסיכומטרי
 • תעודת בגרות מלאה (תעודת בגרות מחו"ל – יש לצרף אישור מקורי ממשרד החינוך, כי התעודה שוות ערך לבגרות ישראלית ממשרד החינוך, היחידה להערכת השכלה תיכונית מחו"ל, טלפון 02-5601371/2).

או

 • זכאות לתואר ראשון ממוסד ישראלי מוכר עם גליון ציונים סופי. ( תואר אקדמי ממוסד בחו"ל – יש לצרף אישור שקילות מקורי ממשרד החינוך, הגף להערכת תארים ודיפלומות, טלפון 02-5601684).

להליך רישום וקבלה למכינות בפקולטה למקצועות הבריאות – לחץ כאן.

יום מיון

מערכת המיון לחוגי הפקולטה למקצועות הבריאות נועדה לאפיין את המועמדים על פי משתנים אישיים שאינם נמדדים בבחינות הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית, כגון יחסים בין אישיים, הבנת מורכבות, מודעות וביקורת עצמית, יכולת התבטאות, העברת מסרים והתאמה למקצוע הטיפולי. למערכת המיון שני חלקים: תחנות הערכה ושאלון אישי.

 • תחנות הערכה (בכל תחנה מראיינת אחת) כוללות:
  תחנת ראיון אישי – בתחנה זו יש לענות לשאלות הנוגעות להתנסויות בעברך.
  תחנת דיון וניתוח מקרה – בתחנה זו יש להביע את דעותיך ועמדותיך על בסיס מקרה שיוצג לך בתחנה.
  הזמן המוקצב לכל תחנה הוא 15 דקות.
 • שאלון אישי
  לאחר השלמת סבב התחנות יש למלא שאלון אישי. השאלון כולל שאלות הנוגעות בעברך ושאלות בהן יש להביע את דעות ועמדות בנוגע למקרה שיוצג לך.

ועדת קבלה

ועדת הקבלה משקללת את נתוני המועמד.

החלטות הוועדה נשלחות באימייל ובדואר הביתה, עד שבועיים מיום סיום כלל הליך הרישום.

תאריכי הרשמה

לוח זמנים אקדמי

שנת הלימודים תשע"ח

פתיחת סמסטר א' 22/10/2017
סיום סמסטר א' 12/01/2018
סימולציות ובחינות 31/12/2017 עד 09/02/2018
פתיחת סמסטר ב' 11/02/2018
סיום סמסטר ב' 25/05/2018
סימולציות ובחינות 25/05/2018 עד 22/06/2018
פתיחת סמסטר קיץ 24/06/2018
סיום סמסטר קיץ 31/08/2018
סימולציות ובחינות 02/09/2018 עד 12/10/2018

לוח חופשות

תענית אסתר (לימודים עד שעה 15:00)   28/02/2018
חופשת פורים (לא יתקיימו לימודים)  01/03/2018
חופשת פסח 25/03/18 עד 06/04/18 
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה (הלימודים עד שעה 18:00) 11/04/2018
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל (הלימודים עד שעה 16:00) 17/04/2018
יום הזיכרון לחללי צה"ל 18/04/2018
יום העצמאות 19/04/2018
שבועות 20/05/2018
צום ט' באב 22/07/2018
ראש השנה 09/09/2018 עד 11/09/2018
ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים 18/09/2018 עד 19/09/2018
חג סוכות ושמחת תורה 23/09/2018 עד 01/10/2018

 

Print Friendly, PDF & Email
הליך רישום וקבלה לתואר שני ביהדות (.M.A)

תיאום פגישה אישית

טלפון: 03-5311888

דוא"ל: info@ono.ac.il

משרד רישום

קמפוס קרית אונו – שעות קבלה: 

ימים א'-ה' בשעות 18:30-09:00

יום ו' בשעות 12:30-8:30

כתובת: הקריה האקדמית אונו, רחוב נהר הירדן 2, קרית אונו. מיקוד 5545001

קמפוס ירושלים – שעות קבלה:

ימים א'-ה' בשעות 18:30-10:00

כתובת: הקריה האקדמית אונו, רחוב אגודת ספורט הפועל 2, הגן הטכנולוגי, מלחה, ירושלים. מיקוד 9695102

הליך רישום וקבלה

יש להגיש למשרד הרישום:

 • טפסי רישום מלאים ומקוריים
 • צילום תעודת זהות כולל הספח
 • תמונת פספורט
 • תשלום דמי רישום

יש להציג את אחד מהבאים:

 • תואר ראשון ממוסד ישראלי מוכר (גיליון ציונים ודיפלומה או אישור זכאות לתואר)
 • תואר שני/שלישי ממוסד לימודים ישראלי מוכר (גליון ציונים ודיפלומה או אישור זכאות לתואר)
 • תואר אקדמי מחו"ל – יש לצרף אישור שקילות מקורי ממשרד החינוך, הגף להערכת תארים ודיפלומות, טלפון 02-5601684.

ראיון אישי

כל מועמד/ת נדרש/ת נדרש לעבור ראיון אישי עם איש סגל אקדמי

ועדת קבלה

ועדת הקבלה משקללת את נתוני המועמד: השכלה קודמת והריאיון האישי.

החלטות הוועדה ניתנות בכתב עד שבועיים מיום סיום כלל הליך הרישום.

תאריכי הרשמה

לוח זמנים אקדמי

שנת הלימודים תשע"ח

פתיחת סמסטר א' 22/10/2017
סיום סמסטר א' 12/01/2018
סימולציות ובחינות 31/12/2017 עד 09/02/2018
פתיחת סמסטר ב' 11/02/2018
סיום סמסטר ב' 25/05/2018
סימולציות ובחינות 25/05/2018 עד 22/06/2018
פתיחת סמסטר קיץ 24/06/2018
סיום סמסטר קיץ 31/08/2018
סימולציות ובחינות 02/09/2018 עד 12/10/2018

לוח חופשות

תענית אסתר (לימודים עד שעה 15:00)   28/02/2018
חופשת פורים (לא יתקיימו לימודים)  01/03/2018
חופשת פסח 25/03/18 עד 06/04/18 
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה (הלימודים עד שעה 18:00) 11/04/2018
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל (הלימודים עד שעה 16:00) 17/04/2018
יום הזיכרון לחללי צה"ל 18/04/2018
יום העצמאות 19/04/2018
שבועות 20/05/2018
צום ט' באב 22/07/2018
ראש השנה 09/09/2018 עד 11/09/2018
ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים 18/09/2018 עד 19/09/2018
חג סוכות ושמחת תורה 23/09/2018 עד 01/10/2018

 

Print Friendly, PDF & Email
הליך רישום וקבלה לתואר שני במנהל עסקים (.M.B.A)

 

תיאום פגישה אישית

טלפון: 03-5311888

דוא"ל: info@ono.ac.il

משרד רישום

קמפוס קרית אונו – שעות קבלה: 

ימים א'-ה' בשעות 18:30-09:00

יום ו' בשעות 12:30-8:30

כתובת: הקריה האקדמית אונו, רחוב נהר הירדן 2, קרית אונו. מיקוד 5545001

קמפוס ירושלים – שעות קבלה (מסלול ללא התמחות):

ימים א'-ה' בשעות 18:30-10:00

כתובת: הקריה האקדמית אונו, רחוב אגודת ספורט הפועל 2, הגן הטכנולוגי, מלחה, ירושלים. מיקוד 9695102

הליך רישום וקבלה

יש להגיש למשרד הרישום:

 • טפסי רישום מלאים ומקוריים
 • צילום תעודת זהות כולל הספח
 • תמונת פספורט
 • תשלום דמי רישום (עבור הטיפול בבקשת ההרשמה למחזור אוקטובר 2017 ומחזור אפריל 2017 בלבד)
 • קורות חיים מלאים ועדכניים.
 • אישור העסקה ממקום העבודה.

יש להציג את אחד מהבאים:

 • תואר ראשון ממוסד ישראלי מוכר (גיליון ציונים ודיפלומה או אישור זכאות לתואר)
 • תואר שני/שלישי ממוסד לימודים ישראלי מוכר (גליון ציונים ודיפלומה או אישור זכאות לתואר)
 • תואר אקדמי מחו"ל – יש לצרף אישור שקילות מקורי ממשרד החינוך, הגף להערכת תארים ודיפלומות, טלפון 02-5601684.

ראיון אישי

כל מועמד/ת נדרש/ת נדרש לעבור ראיון אישי עם איש סגל אקדמי

ועדת קבלה

ועדת הקבלה משקללת את נתוני המועמד: השכלה קודמת, ניסיון מקצועי ותוצאות הריאיון האישי.

החלטות הוועדה ניתנות בכתב עד שבועיים מיום סיום כלל הליך הרישום.

תאריכי הרשמה

לוח זמנים אקדמי

שנת הלימודים תשע"ח

פתיחת סמסטר א' 22/10/2017
סיום סמסטר א' 12/01/2018
סימולציות ובחינות 31/12/2017 עד 09/02/2018
פתיחת סמסטר ב' 11/02/2018
סיום סמסטר ב' 25/05/2018
סימולציות ובחינות 25/05/2018 עד 22/06/2018
פתיחת סמסטר קיץ 24/06/2018
סיום סמסטר קיץ 31/08/2018
סימולציות ובחינות 02/09/2018 עד 12/10/2018

לוח חופשות

תענית אסתר (לימודים עד שעה 15:00)   28/02/2018
חופשת פורים (לא יתקיימו לימודים)  01/03/2018
חופשת פסח 25/03/18 עד 06/04/18 
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה (הלימודים עד שעה 18:00) 11/04/2018
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל (הלימודים עד שעה 16:00) 17/04/2018
יום הזיכרון לחללי צה"ל 18/04/2018
יום העצמאות 19/04/2018
שבועות  20/05/2018
צום ט' באב 22/07/2018
ראש השנה  09/09/2018 עד 11/09/2018
ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים  18/09/2018 עד 19/09/2018
חג סוכות ושמחת תורה 23/09/2018 עד 01/10/2018

 

Print Friendly, PDF & Email
כללים חשובים לידיעת המועמדים
 • בכל תכתובת הקשורה להרשמה יש לציין שם מלא, מספר תעודת זהות, מסלול לימודים מבוקש ומספר טלפון להתקשרות.
 • על המועמדים להודיע מיד למנהל הרישום על כל שינוי שיחול בפרטיהם האישיים.
 • הרשמה מאוחרת היא על בסיס מקום פנוי בלבד. רצוי להירשם במועד הרגיל.
 • מנהל הרישום ייצור קשר טלפוני עם כל המועמדים שנרשמו לצורך קביעת מועדים לראיונות.
 • לא יינתנו הודעות טלפוניות בקשר לתוצאות מבחנים, ראיונות, החלטת ועדת קבלה וכד'.
 • לא תובא לדיון בקשתם של מועמדים שלא המציאו מסמכים כנדרש ובמועד.
 • מנהל הרישום יאשר, ללא תשלום, תעודת בגרות מקורית או תואר שיוצגו בפניו על ידי צילום התעודה המקורית ואישורה בחתימה ובחותמת העתק נאמן למקור (מסמך קביל).
 • כדי לייעל את הליך הרישום תקבל הקריה האקדמית אונו ישירות ממשרד החינוך את תעודת הבגרות של כל הנרשמים שהם "זכאים לבגרות" מאז שנת 1983. מועמדים בעלי זכאות עד שנת 1982, כולל, יידרשו להציג את התעודות המקוריות במינהל הרישום, בלי קשר להעברת הנתונים ממשרד החינוך. תעודת בגרות שתתקבל ישירות ממשרד החינוך תיחשב מקורית.
 • פניות לביטול הלימודים, להקפאתם או להפסקתם ייעשו בכתב בלבד.
 • אם אין התאמה בין השם המופיע על טופס הרישום לשם המופיע על גבי המסמכים השונים יש להמציא אישור על שינוי שם.
 • מועמדים שלא יציגו את המסמכים החסרים עד המועד האחרון שנקבע להם ייחשבו כמי שוויתרו על מועמדותם ללימודים בקריה האקדמית אונו לאותה שנת לימודים.
 • הקריה האקדמית אונו איננה מאשרת במכתב חוזר את קבלת מסמכי ההרשמה שנשלחו על ידי המועמדים, פרט למועמדים המתקבלים על בסיס קבלה אוטומטית.
 • החזרת תעודת בגרות מקורית או תעודה מקורית אחרת: באפשרות המועמדים לשלוח תעודת בגרות מקורית או כל תעודה מקורית אחרת למנהל הרישום. המועמדים יקבלו את התעודה בחזרה בדואר רגיל לאחר שמנהל הרישום יצלם את התעודה ויאשרה כמסמך קביל. החזרת התעודה המקורית למועמדים היא באחריות המועמדים, ואין הקריה האקדמית אונו אחראית לאובדנה.
 • מועמדים המתקבלים על פי הקטגוריה של קבלה אוטומטית יקבלו מכתב אישור על קבלתם ללימודים.
 • סטודנטים בעלי לקויות למידה או צרכים מיוחדים אחרים ימלאו טופס פנייה לדקנית הסטודנטים ויצרפו אבחון תקף ורשמי על לקויות למידה (תקף עד 7 שנים).
 • מועמדים ייחשבו לסטודנטים מן המניין רק לאחר הסדרת תשלום שכר הלימוד במלואו.
Print Friendly, PDF & Email
רישום באמצעות האינטרנט

ברוכים הבאים לאתר הרשמה OnLine

Print Friendly, PDF & Email
רישום באמצעות ערכת רישום

הגשת המסמכים הבאים למנהל הרישום (ניתן לשלוח את המסמכים בדואר):

 •  טופס רישום מלא וחתום.
 •  צילום תעודת זהות כולל הספח.
 •  תמונת פספורט.
 •  קורות חיים מעודכנים.
 •  אישורים על השכלה קודמת על פי תנאי הקבלה. (צילום קביל, ניתן לאשר את התעודה במנהל הרישום).
 • המלצה ממקום העבודה וקורות חיים מפורטים (מועמדים לתואר שני בלבד).
 • לאישורים על השכלה קודמת ממוסדות לימוד בחו"ל (כולל שלוחות) יש לצרף אישור שקילות ממשרד החינוך, הגף להערכת תארים ודיפלומות,  טל': 02-5602853
 • שובר תשלום: יש לשלוח את הספח – "העתק קבלה". התשלום הינו עבור הטיפול בבקשת ההרשמה לשנה הנוכחית בלבד. דמי ההרשמה לא יוחזרו בכל מקרה.
 • דמי רישום: 400 ש"ח לנרשמים באמצעות ערכת רישום.

צוות מנהל הרישום יצור קשר על מנת לתאם ראיון אישי, יום מיון (במידה ונדרש).
כלל הנתונים שהועברו למנהל הרישום + תוצאות יום מיון והראיון האישי יועברו לוועדת הקבלה.

תשובה מועדת הקבלה תישלח באימייל ובדואר הביתה, תוך שלושה שבועות מיום סיום ההליך.

לקביעת פגישת אישית במנהל הרישום, ניתן ליצור קשר:

בטלפון: 03-5311888.

באימייל: info@ono.ac.il

מנהל רישום – קמפוס קרית אונו – שעות קבלה: 

ימים א'-ה' בשעות 18:30-09:00

יום ו' בשעות 12:30-8:30

כתובת: הקריה האקדמית אונו, רחוב נהר הירדן 2, קרית אונו. מיקוד 5545001

מנהל רישום – קמפוס ירושלים – שעות קבלה:

ימים א'-ה' בשעות 18:30-10:00

כתובת: הקריה האקדמית אונו, רחוב אגודת ספורט הפועל 2, הגן הטכנולוגי, מלחה, ירושלים. מיקוד 9695102

מנהל רישום – קמפוס חיפה – שעות קבלה:

ימים א'-ה' בשעות 18:30-10:00

כתובת: הקריה האקדמית אונו, שער הנמל 32, חיפה

Print Friendly, PDF & Email

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }