הקליניקות החיצוניות
הקליניקות החיצוניות

תפריט של הקליניקות החיצוניות

הקליניקות החיצוניות

 בסמסטר א' תפתחנה הקליניקות החיצוניות הבאות:

 • סיוע לשופטי ביהמ"ש השלום.
 • סיוע לשופטי ביהמ"ש המחוזי.
 • סיוע לשופטי ביה"ד לעבודה.
 • תביעות משטרתיות מחוז מרכז.
 • פרקליטות מחוז חיפה.
 • פרקליטות אזרחית תל אביב – קמפוס חרדי.
 • סיוע לפונים לביה"ד לעבודה בירושלים.
 • הסנגורית הציבורית בירושלים.

בקיץ יפורסם לינק רישום לראיונות לקליניקות החיצוניות.

– עדיפות מובהקת בקבלה לקליניקות החיצוניות תינתן לבוגריה המצטיינים של אחת הקליניקות הפנימיות הבאות:

 • מר"פ (משפט רפואה ופסיכיאטריה).
 • אור במשפט.
 • צדק חברתי.
 • פרקטיקה סניגוריאלית ואומנות הליטיגציה.

– הקליניקות החיצוניות הבאות מקנות, בנוסף על הציון בקליניקה הפנימית גם 5 נ"ז לקורסי חוץ פקולטה או מחויבות קהילתית:

 • סיוע לשופטי ביהמ"ש השלום.
 • סיוע לשופטי ביהמ"ש המחוזי.
 • סיוע לשופטי ביה"ד לעבודה.
 • תביעות משטרתיות מחוז מרכז.
 • פרקליטות מחוז חיפה.
 • פרקליטות אזרחית תל אביב – קמפוס חרדי.
 • סיוע לפונים לביה"ד לעבודה בירושלים.
 • סיוע לפונים בביהמ"ש בבאר שבע.
 • הסנגורית הציבורית בירושלים.
Print Friendly, PDF & Email
[print-me]