פרויקט 'שכר מצווה' – לשכת עורכי הדין בישראל
פרויקט 'שכר מצווה' – לשכת עורכי הדין בישראל

תפריט של פרויקט 'שכר מצווה' – לשכת עורכי הדין בישראל

פרויקט 'שכר מצווה' – לשכת עורכי הדין בישראל

 

תוכנית "שכר מצווה" של לשכת עורכי הדין בישראל, מעניקה סיוע משפטי בהתנדבות למעוטי אמצעים (פרו בונו) מזה 12 שנים. סיוע משפטי זה מוסדר ב"חוק לשכת עורכי הדין" ומכוחו מעניקה הלשכה סיוע משפטי ללא תשלום למיעוטי אמצעים אשר אינם זכאים לקבלת סיוע מהמדינה.

 

מטרת התוכנית הינה להרחיב את הנגישות של השכבות החלשות למערכת המשפט ולהגן על זכותו של מי שאין בידיו את האמצעים לשכור שירות משפטי מקצועי.

התוכנית כוללת 65 מרכזי זכויות בפריסה ארצית, ומעניקה שירות לכלל האוכלוסייה הישראלית וכן לחסרי מעמד. במסגרת הסיוע המשפטי הניתן על ידי התוכנית, מוענק ייעוץ משפטי על ידי צוות עו"ד מתנדבים, ייצוג משפטי בערכאות שיפוטיות שונות, ואף בחלק מהמקרים אף מימון של הליכי המשפט.

 

אנו מחפשים סטודנטים בעלי אוריינטציה חברתית המעוניינים להשתלב בתחומי העשייה של התוכנית (מעמד אישי, פשיטות רגל, הוצאה לפועל, דיני עבודה, זכויות עובדים זרים וכיו"ב) הנכונים להתחייב למסגרת קליניקה מתגמלת ומאתגרת. עדיפות תינתן לדוברי שפות אמהרית, רוסית, וערבית.

 

התוכנית הינה בפריסה ארצית וע"כ ניתן להתנדב במרבית הערים המרכזיות, בכפוף לצרכי התוכנית.

 

במסגרת הקליניקה, התוכנית מתחייבת להכשיר את הסטודנטים בתחומי עשייתה וזאת באמצעות הרצאות, ימי עיון וערבי עומק יעודים. הדרכת אוריינטציה למועמדים שהתקבלו לתוכנית תתואם לפני תחילת ההתנדבות.

הפעילות בקליניקה הינה בהיקף של כשלוש שעות שבועיות. במהלך הפעילות בקליניקה מחויב הסטודנט הן בעבודה קלינית במסגרת התוכנית, והן בהשתתפות פעילה בהרצאות ובערבי עיון המקצועיים. בסך הכולל מחויב הסטודנט ב -120 שעות פעילות אשר יתפרסו על שני סמסטרים.

 

העבודה הקלינית במסגרת תוכנית שכר מצווה כוללת שלוש מסגרות לפעילות כמפורט להלן: 

 

מסגרת המוקד הטלפוני:

במסגרת פעילות המוקד הטלפוני ניתן סיוע משפטי ראשוני (בהדרכת הצוות המקצועי של התוכנית) לקהל הפונים (יובהר, כי המוקד מטפל בסיוע ראשוני כללי ובמסגרת כך ניתן סיוע לקורבנות אלימות, עובדים זרים, פליטים, אסירים וכיו"ב).

התוכנית מפעילה שני מוקדים; בעיר תל אביב (מוקד מרכזי)  ובעיר ירושלים (מוקד תומך).

 

מסגרת מרכזי הזכויות:

במסגרת זו, הסטודנט מצוות לעו"ד במרכז הזכויות. מסגרת זו כוללת קבלת ציבור הפונים ובחינת התיק המשפטי והמשך טיפול בבקשת הסיוע. הפעילות הינה בעלת אופי מעשי ודורשת יכולת התמודדות עם אוכלוסיות סיוע.

למסגרת זה יועדפו סטודנטים בעלי רקע חברתי מוכח או ניסיון משפטי מעשי.

 

מסגרת מטה:

במסגרת הפעילות במטה התוכנית יצוותו הסטודנטים לממונה המחוז הרלוונטי ולצוות התוכנית, לצורך בניית התיק המשפטי, סקירה עיונית של הפסיקה הרלוונטית, והכנת מסמכים בעלי אופי משפטי.

 

הציון הסופי בקליניקה יהיה מורכב מ:

  • נוכחות סדירה במפגשים העיוניים ובעבודה הקלינית.
  • היקף ואיכות התרומה של הסטודנט לטיפול בפניות ובתיקים המעשיים.
  • הגשת עבודה בכתב, המלבנת סוגיה, אשר הסטודנט יתמודד עימה במהלך פעילותו בקליניקה. היקף העבודה לא יפחת משני עמודים ובהתאם לתנאים שייקבעו על ידי מנחה הקליניקה.

 

הגשת מועמדות לקליניקה ותיאום ראיון:

מועמדים המעוניינים לפעול במסגרת התוכנית, יירשמו דרך אתר ההרשמה היעודי למערך הקליני של הקריה האקדמית אונו.

למועד הראיון יש להגיע עם  קורות חיים, גיליון ציונים מעודכן, ותמונות פספורט עדכנית.

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל למזכירות התוכנית: pro-bono@israelbar.org.il

 

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]