קליניקת פרקליטת מחוז חיפה
קליניקת פרקליטת מחוז חיפה

תפריט של קליניקת פרקליטת מחוז חיפה

קליניקת פרקליטת מחוז חיפה

התביעה הכללית, אחת משלושת הגורמים המרכזיים האמונים על אכיפת החוק במדינת ישראל, ישנה חשיבות רבה לאפשר לסטודנטים להכיר מקרוב את התביעה הכללית בכלל, ופרקליטות המדינה על יחידותיה השונות, בפרט. כמו גם, את תפיסות היסוד של פרקליטות המדינה, והדרך בה היא מיישמת אותן הלכה למעשה.

הקליניקה תבקש לפתוח, בפני הסטודנטים המשתתפים, צוהר לעולמם של הפרקליטים, המטפלים והמופיעים מידי יום ביומו במגוון תיקים רגישים ומעניינים כאחד.

בנוסף, תאפשר הקליניקה הצצה נדירה וייחודית אל תוך עבודת הפרקליטות, הטומנת בחובה שלל אתגרים מקצועיים ואתיים, בכל שלבי ההליך הפלילי; החל מליווי החקירה המתבצעת על- ידי המשטרה, דרך ההחלטה על העמדה לדין והגשת כתב אישום, או, סגירת התיק, וכלה בניהול התיק בבית המשפט, חקירת העדים בבית-המשפט, ניהול הליכי הערעור, משפטים חוזרים, ועד לדיונים בדבר שחרור מוקדם של אסיר מבית הסוהר.

לצד כל אלו, תוצגנה הדילמות השונות המקצועיות והאתיות, איתן מתמודדת הפרקליטות, ובכלל זה סוגית עדי המדינה, הסדרי טיעון, בקשות אמצעי התקשורת לפרסום חומרי חקירה וכיו"ב.

העבודה המעשית תהא יום קבוע בשבוע, בתאום עם הפרקליט/ה והסטודנט/ית.

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]