הקליניקה לסיוע לפונים בבתי המשפט בבאר שבע
הקליניקה לסיוע לפונים בבתי המשפט בבאר שבע

תפריט של הקליניקה לסיוע לפונים בבתי המשפט בבאר שבע

הקליניקה לסיוע לפונים בבתי המשפט בבאר שבע

רקע ומטרות:

אל מערכת בתי המשפט מגיעים בלתי מיוצגים לצורך פתיחת הליך או התגוננות. קהל זה נמנה ברובו על אוכלוסייה מוחלשת שהמידע הרלוונטי אינו נגיש לה ו/או שאין ביכולתה לשאת בעלויות שירותי עו"ד. העדר ייצוג, הכוונה וייעוץ מקשה על מלאכת עשיית הצדק באולמות בית המשפט.

 

ביוזמת שרת המשפטים, הגב' ציפי לבני, להגברת הנגישות לצדק בבתי המשפט, הוצע פרויקט בוחן (פיילוט) שמטרתו הנגשת ייעוץ ראשוני וסיוע משפטי לציבור הבלתי מיוצגים במקרים המתאימים באמצעות הנהלת בתי המשפט והאגף לסיוע משפטי. הפעלת מוקדי סיוע ומידע באמצעות סטודנטים של מרכז אונו למשפט חברתי קליני, הקריה האקדמית אונו ובאחריות הנהלת בתי המשפט.

 

מיקום:

היכל המשפט בבאר שבע. 
השיקולים שעמדו בבסיס ההחלטה נגעו למתן עדיפות לשיפור הנגישות לצדק לפריפריה וכן למבנה הפיזי של ההיכל (ריכוז ערכאות שונות במבנה אחד) שיביא למיצוי מקסימלי של השירות.

 

ימים ושעות פעילות העמדה*:

ימים א' – ה', בין השעות 8:30 – 14:00.

 

פעילות הסטודנטים:

הסטודנטים יקבלו הפניות ממזכירות בתי המשפט. עיקר פעילותם יהיה כדלקמן:

 • הכוונה ראשונית מעבר לזו של המזכירות במקרים המתאימים.
 • זיהוי, הצפה ובקרה של המקרים הדחופים המצריכים ייצוג וטיפול מיידים.
 • ליתן מידע אודות הסיוע המשפטי ודרכי הפנייה למחוז.
 • מילוי טפסים שונים לרבות טפסי דיווח ובקרה.

 

הדרכה והכשרה:

הנהלת בתי המשפט והאגף לסיוע משפטי מקיימים מערך הדרכה לסטודנטים מעבר להדרכה הראשונית, יערכו מעת לעת הדרכות נוספות לפי הצורך.

 

דוגמאות לסוג הסעדים בהם עשוי להינתן סיוע:

 • הליכים המתאימים לייצוג מיידי בבית המשפט לענייני משפחה*: 
  (הן הצד התובע והן הצד הנתבע)
  1. בקשה למתן צו עיכוב יציאה מהארץ
  2. בקשה למתן צו עיקול זמני
  3. בקשה למתן צו מניעה זמני
  4. צו פינוי
  5. בקשה לצו הגנה
  6. בקשה למניעת הטרדה מאיימת
  7. בקשה להארכת מועד
  8. בקשה למזונות טרום זמניים **
 • הליכים המתאימים לייצוג מיידי בבית משפט השלום*:
  (הן הצד התובע והן הצד הנתבע)
  1. בקשה למתן צו עיקול זמני
  2. בקשה למתן צו עשה דחוף (למשל להסרת מטרדים)
  3. בקשה לצו מניעה זמני (למשל צווי הריסה, צווי פינוי)
  4. בקשה למתן צו עיכוב יציאה מהארץ
  5. צו פינוי
  6. בקשה לעיכוב הליכים
  7. בקשה למתן צו הגנה
  8. בקשה למניעת הטרדה מאיימת
  9. בקשה להארכת מועד

 

* רשימה כללית, בפועל ייתכן ויהיה צורך בייצוג בעניינים נוספים (למשל צו אנטון פילר או מרווה וכיו"ב).

 

נקודות זכות, ומשך הקליניקה

 • הקליניקה מקנה 5 נ"ז לתואר, עם ציון + פטור משי קורסי העשרה חוץ פקולטטים (או פטור מקליניקה חובה לתלמידי מסלולי הבוקר).
 • משך הקליניקה 2 סמסטרים ברצף, 8 חודשים, יום בשבוע.

 

תנאי קבלה

 • סטודנטים בוגרי שנה א'.
 • ראיון אישי ביחידה להכוון תעסוקתי.
 • עדיפות לתושבי הדרום.
Print Friendly, PDF & Email
[print-me]