פועלן של הקליניקות
פועלן של הקליניקות

תפריט של פועלן של הקליניקות

פועלן של הקליניקות

 • הצעת חוק "אין אישום אין רישום" בשיתוף ח''כ יריב לוין

 • הצעת חוק "קיצור תקופת המחיקה לקטינים לקטינים" בשיתוף ח''כ אורית סטרוק

 • הצעת חוק "שקיפות הממשלה" בשיתוף ח''כ יפעת קריב

 • רישום פלילי – נייר עמדה

 • סנהדרין – הצעת חוק הגנת השכר (תיקון – צירוף פירוט שעות חודשי לתלוש השכר)
  הצעת חוק לצירוף פירוט השעות החודשי לתלוש השכר. הקליניקה לצדק חברתי, בניהולה של עו"ד גלי זינגר, ובשיתוף עם ח"כ מרב מיכאלי, יזמו הצעת חוק להטלת חובה על מעסיק לצרף לתלוש השכר את פירוט השעות החודשי של העובד. הצעת החוק נועדה לקדם שקיפות ולאפשר לעובדים לוודא, בין בעצמם ובין על ידי מי מטעמם, שאכן הם מקבלים את מלוא התשלום בגין שעות העבודה בהן עבדו בפועל, השעות הנוספות שביצעו, שעות המנוחה השבועית בהן עבדו, ועוד. 

   

  למרות שלפי הדין הקיים, המעסיק מחויב לנהל רישום שוטף בדבר שעות עבודתו בפועל של העובד, ולמרות שהנתונים המופיעים ברישום השוטף משמשים את המעסיק לחישוב שכרו של העובד, הדין הקיים אינו מחייב את המעסיק למסור לעובד את הרישום אותו הוא מנהל כאמור, ושעל בסיסו מחושב שכרו של העובד.  בהיעדר קבלת פירוט שעות העבודה החודשיות בהן עבד בפועל, עובד איננו יכול לדעת אם הסכומים שקיבל, כמפורט בתלוש השכר שלו, אכן משקפים את שעות העבודה, את השעות הנוספות ואת שעות המנוחה השבועית – בהן עבד בפועל, ושבגינן הוא זכאי לתשלום על פי דין, והאם באמת קיבל את כל התמורה לה הוא זכאי מכוח הדין. על הצעת החוק חתומים 66 חברי כנסת, והיא ממתינה כעת לקריאה טרומית. בעבודה על הצעת החוק סייעו הסטודנטים יובל ניב, רון מודחי, איתן יורב ועדי זכריה.   

 • טפסי התביעה המוגשים לבתי הדין לעבודה – הוספת זכויות, איחוד הטפסים והנגשתם (מכתב לשרת המשפטים וטופס תביעה מוצע)
  הקליניקה לצדק חברתי, בניהולה של עו"ד גלי זינגר, פנתה אל שרת המשפטים, ביוזמה להוספת זכויות בטפסי התביעה המוגשים לבית הדין לעבודה ולהנגשתם. טפסי התביעה הקבועים בתקנות, לפיהם יש להגיש תביעות לתשלום שכר ולתשלום פיצויי פיטורים, עודכנו לאחרונה לפני כ-25 שנים. במהלך 25 השנים שחלפו, חלו שינויים מרחיקי לכת בתחום דיני העבודה, ונוספו זכויות שונות המוקנות לכל עובד ועובדת בישראל. כך למשל, כיום כל עובד זכאי שיפרישו עבורו כספים לפנסיה. כמו כן, נוספו הזכות לקבלת הודעה על תנאי עבודה, הזכות לקבלת תלוש שכר, והזכות לשימוע לפני פיטורים, כאשר הדין מטיל סנקציות על מעסיק שמפר זכויות אלה. 

   

  למרות זאת, טפסי התביעה, הקבועים בתקנות, והמשמשים בראש ובראשונה את העובדים הבלתי מיוצגים, המגיעים לבתי הדין האזוריים לעבודה, וממלאים שם, בעצמם, את טפסי התביעה הנמסרים להם, לא עודכנו מאז התקנת התקנות. הקליניקה צירפה לפנייתה טופס מוצע שנוסח על ידה, "טופס תביעה לתשלום שכר עבודה, פיצויי פיטורים וזכויות נוספות ביחסי עבודה", בו כלולות מלוא הזכויות להן זכאי כל עובד מכוח הדין, וההסברים בגינן. טופס התביעה המוצע נערך בסיוע הסטודנטים ספיר נחאיסי, גיא רוזן, איציק בוחניק ואיתי מדואל.

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]