הקליניקה לתביעות משטרתיות
הקליניקה לתביעות משטרתיות

תפריט של הקליניקה לתביעות משטרתיות

הקליניקה לתביעות משטרתיות

התביעה המשטרתית – חזון ומציאות

 

בהנהלת ד"ר ג'ודי ברודר, עו"ד יעל מורג ועו"ד מעין דואק

 

מטרות הקליניקה:

חשיפה של הסטודנט לעבודת התביעה הכללית בכלל ולעבודת התביעה המשטרתית בפרט. ההשתתפות בקליניקה מאפשרת "הצצה" לשגרת עבודתם של העוסקים במלאכת אכיפת החוק, והתנסות מעשית בעבודת התובע המשטרתי.

הקליניקה תתקיים משך שנת לימודים אקדמית בחלוקה לחלק עיוני ולחלק מעשי (פרקטיקום).

 

נושאים שילמדו במהלך החלק העיוני:

בקליניקה יידונו סוגיות שונות, בניהן: חזון התביעה הכללית, מבנה מערכת אכיפת החוק, חלוקת סמכויות, מבנה תיק חקירה וחומר חקירה, הליך הכנת כתב-אישום, סוגי עדים, תיקי מעצר, טיפול בעבירות שונות בדגש על עבירות אלימות במשפחה, עבירות רכוש, סמים ועוד.

 

פרקטיקום:

במסגרת החלק המעשי של הקליניקה, ישובצו הסטודנטים בשלוחות התביעה השונות ביחידת תביעות מרכז במשטרת ישראל. הסטודנטים יצפו בעבודת התובע המשטרתי, יסייעו לתובע וילוו אותו בהופעותיו השונות בבית-המשפט, וכן יתנסו בעצמם בעבודת התביעה דוגמת: איסוף פסיקה וכתיבת חוות-דעת בסוגיות משפטיות, ראיון עדים, קבלת עמדת נפגע העבירה, ועוד. על כל סטודנט/ית להשלים לא פחות מ-80 שעות מעשיות.

 

תנאי קבלה (מצטברים):

 • סטודנטים/יות שסיימו שנה ב' ושנותרו להם/ן לכל הפחות שני סמסטרים לתום התואר.
 • סטודנטים/יות שנבחנו לכל הפחות בשניים מתוך שלושת הקורסים הפליליים (עונשין, ראיות, סד"פ) ובציון משוכלל של 85 בקורסים אלו.
 • ציון משכולל לתואר 80.
 • ראיון אישי.
 • התחייבות הסטודנט/ית שלא לעבוד במשרד עו"ד העוסק בפלילים במהלך תקופת הקליניקה.
 • התאמה ביטחונית.
 • התחייבות והצהרה לשמירת סודיות.

 

מרכיבי הציון הסופי:

 • נוכחות במפגשים העיוניים והמעשיים ובסיורים הלימודיים
 • הכנה לקראת המפגשים לרבות קריאת חומר לימודי, פסיקה וחקיקה רלוונטיים.
 • הגשת עבודה בכתב דרך אתר הקורס, המלבנת סוגיה, אשר הסטודנט/ית יתמודדו עימה במהלך החלק המעשי. על העבודה להכיל מסגרת נורמטיבית, ניתוח פסיקה וחקיקה וכן התייחסות אישית. היקף העבודה יקבע על ידי מנחה הקליניקה.
 • עבודת גמר במסגרת החלק המעשי במסגרתה כל סטודנט/ית יקבלו מהחונך לקראת תום הפרק המעשי תיק חקירה עליו יידרשו לערוך חוות דעת משפטית, הכוללת ניתוח ראיות וסוגיות משפטיות וכן הכנת כתב אישום ובקשה למעצר.
 • חוות דעת התובע המאמן (בנוגע לחלק המעשי).

 

ד"ר ג'ודי ברודר: jbroder@ono.ac.il

עו"ד מעין דואק: maayanduek@gmail.com 

 

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]