הקליניקה לצדק חברתי
הקליניקה לצדק חברתי

תפריט של הקליניקה לצדק חברתי

הקליניקה לצדק חברתי

עו"ד דבי טל שדה,

מנהלת הקליניקה. 

דרכי התקשרות

דואר אלקטרוני:  debbysadeh@ono.ac.il

טלפון: 03-7382227

 

תיאור הקליניקה

הקליניקה פועלת לקידום צדק חברתי באמצעות המשפט, ושואפת לקדם נושאים שהם בעלי השפעה רחבה על החברה בישראל.

 

הקליניקה עוסקת במגוון של תחומים משפטיים, בסוגיות הנוגעות לצדק תהליכי ונגישות לערכאות משפטיות ומנהליות, צדק חלוקתי ומימוש זכויות חברתיות, צדק פיננסי, צדק בהכרה ובייצוג חברתי ועוד.

 

הקליניקה פועלת באמצעים משפטיים מגוונים, בהם נקיטת הליכים משפטיים, קידום חקיקה, מחקר משפטי, הנגשת מידע וסיוע במימוש זכויות חברתיות.

 

מידע לסטודנטים

הסטודנטים ועבודת הקליניקה

הסטודנטיות/ים בקליניקה מטפלות/ים בעצמן/ם בסוגיות ובתיקים משפטיים, בהנחיית מנהלת הקליניקה, ומעורבות/ים בכל השלבים בניהול התיק או המקרה שבאחריותן/ם.

 

במהלך פעילות הקליניקה, הסטודנטיות/ים רוכשות/ים כלים מעשיים אשר ישמשו אותן/ם בהמשך דרכן/ם המשפטית: עריכת בדיקות משפטיות, ביסוס טיעונים משפטיים, כתיבת חוות דעת, תכנון אסטרטגיה, ניסוח מכתבים משפטיים, ניסוח כתבי בי-דין והכנה לדיונים. הסטודנטיות/ים משתתפות/ים בדיונים, ומהוות/ים חלק משמעותי בקבלת ההחלטות בקשר לניהול המקרים המשפטיים שתחת אחריותן/ם.

 

במסגרת השתתפותן/ם בקליניקה יתאפשר לסטודנטיות/ים המעוניינות/ים בכך, להעלות נושאים שקרובים לליבן/ם ושהן/ם מוצאות/ים עניין מיוחד לקדם אותם ולטפל בהם, בכפוף לאילוצי הקליניקה.

נקודות זכות, ומשך הקליניקה

 • הקליניקה מקנה 5 נ"ז לתואר, עם ציון.
 • משך הקליניקה 120 שעות: 100 שעות קליניקה, ו-20 שעות עבודה עצמית.
 • הקליניקה מתקיימת לאורך 2 סמסטרים (א'+ב'), פעם בשבוע או לאורך סמסטר קיץ, פעמיים בשבוע.

תנאי קבלה

 • סטודנטים הלומדים משנה ב' ואילך.
 • ראיון אישי עם מנהלת הקליניקה.

מרכיבי הציון בקליניקה

 • נוכחות במפגשים ועמידה בזמנים במפגשים העיוניים והמעשיים.
 • השתתפות משמעותית ורצינית במפגשים העיוניים והמעשיים.
 • שיפור בכתיבה המשפטית לאורך הקליניקה.
 • יוזמה אישית.
 • מידת התרומה של הסטודנט/ית לטיפול בתיקים המעשיים.
 • דיווח שוטף על הפעילות בקליניקה.
 • סיכום בכתב של עבודת הסטודנט/ית בקליניקה, ובכלל זה תיאור בכתב של סוגיה אחת עמה התמודד/ה הסטודנט/ית במהלך העבודה המעשית.
 • התרשמות מקצועית של מנהל/ת הקליניקה.

עשיה בקליניקה

קבלת עמדת הקליניקה לצדק חברתי בתביעה בגין התנכלות ואי מתן זכותת לעבודה בישיבה (מרץ 2017)

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים (כבוד הנשיא אייל אברהמי), פסק לטובת בל בוי שהועסק במלון הבוטיק הר ציון בירושלים, פיצוי בסכום של 32,000 ₪ בגין התנכלות בעבודה ואי מתן זכות לעבוד בישיבה.

התובע, שיוצג על-ידי עו"ד גלי זינגר, מנהלת הקליניקה, טען בכתב התביעה שלמרות בקשתו, המלון לא העמיד לרשותו כסא, והוא נדרש לעמוד זקוף בעמדת הבל בוי, במשך כל 8 שעות המשמרת שלו. כן טען התובע, כי אם נצפה בכל זאת יושב בעמדה שהיתה סמוכה לעמדת הבל בוי, ננזף בצעקות על ידי מנהליו. התובע טען שהמלון נהג בניגוד לחוק הזכות לעבודה בישיבה ("חוק הקופאיות"), המחייב כל מעסיק לתת לעובדיו את האפשרות לשבת בזמן ביצוע העבודה. בנוסף, טען התובע כי הממונה הישיר שלו בעבודה, נהג להתעמר בו בעבודה, ולהתנכל לו. המלון טען, בין היתר, כי החוק איננו חל על עבודתו של בל בוי, מאחר וזו עבודה שאיננה מאפשרת ישיבה בעת ביצוע.

בסופו של דבר, בית הדין פסק לתובע, שעבד במלון בסך הכל כ-3 חודשי עבודה, פיצוי בסכום של 32,000 ₪.

בטיפול בתיק, שהתנהל בקליניקה במשך מספר שנים, סייעו הסטודנטים – אלמוג כהן, אשריאל מחלב, דור לוטטי, יוסי גולדשטיין, תום ארנטל, סאלימן נאסאר, אופיר אלעד, גיא פלוצר, חני בן יוסף, נועם כהן, יואל קפילוטו, אלה צוברי, חי שוקרון, שון דוידוב, עבד אל רחמן חאג' עאמר, ספיר יגר, נביל מסאלחה, דנה גולדשטיין, דניאל פתאל, ספיר שרון.

 

קבלת עמדת הקליניקה לצדק חברתי בתביעה לתשלום דמי תיווך (ספטמבר 2016)

בית משפט השלום בתל-אביב קיבל את עמדת הקליניקה לצדק חברתי, ודחה תביעה שהגיש מתווך מקרקעין ממוצא אתיופי נגד זוג פונים, אף הם ממוצא אתיופי, לתשלום דמי תיווך בסכום של כ-20,000 ₪ תוך חיוב התובע בהוצאות. בני הזוג טענו שהמתווך החתים אותם על ההסכם, שכתוב בעברית, שפה שהם אינם דוברים ובוודאי לא קוראים, בלי שהם מבינים כלל שהם חותמים על הסכם תיווך, וכאשר האמור בהסכם התיווך שונה בתכלית מהסיכום בעל-פה בין הצדדים.

 

לאחר חקירת המתווך בחקירה נגדית, ועוד לפני תום שלב הראיות, המליץ בית המשפט למתווך, בחום רב, שתביעתו תידחה. בית המשפט דחה את התביעה ואף חייב את המתווך בתשלום הוצאות לבני הזוג.

 

לבסוף, בית המשפט הודה לקליניקה על המאמץ והעבודה המקצועית שהושקעו בתיק זה והביע את הערכתו על תמיכת הקליניקה באינטרסים של צדק חברתי. בטיפול בתיק, שהתנהל בקליניקה במשך למעלה משנה, ונוהל על-ידי עו"ד גלי זינגר, סייעו 4 סטודנטים – יותם ברקוביץ', צליל אלברמן, שי לבל וענאן חמדאן.

 

הצעת חוק לצירוף פירוט השעות החודשי לתלוש השכר

הקליניקה, בשיתוף עם ח"כ מרב מיכאלי, יזמה הצעת חוק להטלת חובה על מעסיק לצרף לתלוש השכר את פירוט השעות החודשי של העובד. הצעת החוק נועדה לקדם שקיפות ולאפשר לעובדים לוודא, בין בעצמם ובין על ידי מי מטעמם, שאכן הם מקבלים את מלוא התשלום בגין שעות העבודה בהן עבדו בפועל, השעות הנוספות שביצעו, שעות המנוחה השבועית בהן עבדו, ועוד.

למרות שלפי הדין הקיים, המעסיק מחויב לנהל רישום שוטף בדבר שעות עבודתו בפועל של העובד, ולמרות שהנתונים המופיעים ברישום השוטף משמשים את המעסיק לחישוב שכרו של העובד, הדין הקיים אינו מחייב את המעסיק למסור לעובד את הרישום אותו הוא מנהל כאמור, ושעל בסיסו מחושב שכרו של העובד. בהיעדר קבלת פירוט שעות העבודה החודשיות בהן עבד בפועל, עובד איננו יכול לדעת אם הסכומים שקיבל, כמפורט בתלוש השכר שלו, אכן משקפים את שעות העבודה, את השעות הנוספות ואת שעות המנוחה השבועית – בהן עבד בפועל, ושבגינן הוא זכאי לתשלום על פי דין, והאם באמת קיבל את כל התמורה לה הוא זכאי מכוח הדין.

על הצעת החוק חתומים 66 חברי כנסת, והיא ממתינה כעת לקריאה טרומית. בעבודה על הצעת החוק סייעו הסטודנטים יובל ניב, רון מודחי, איתן יורב ועדי זכריה.   

טפסי התביעה המוגשים לבתי הדין לעבודה (הוספת זכויות, איחוד הטפסים והנגשתם)

הקליניקה פנתה אל שרת המשפטים, ביוזמה להוספת זכויות בטפסי התביעה המוגשים לבית הדין לעבודה ולהנגשתם. טפסי התביעה הקבועים בתקנות, לפיהם יש להגיש תביעות לתשלום שכר ולתשלום פיצויי פיטורים, עודכנו לאחרונה לפני כ-25 שנים. במהלך 25 השנים שחלפו, חלו שינויים מרחיקי לכת בתחום דיני העבודה, ונוספו זכויות שונות המוקנות לכל עובד ועובדת בישראל. כך למשל, כיום כל עובד זכאי שיפרישו עבורו כספים לפנסיה. כמו כן, נוספו הזכות לקבלת הודעה על תנאי עבודה, הזכות לקבלת תלוש שכר, והזכות לשימוע לפני פיטורים, כאשר הדין מטיל סנקציות על מעסיק שמפר זכויות אלה.

למרות זאת, טפסי התביעה, הקבועים בתקנות, והמשמשים בראש ובראשונה את העובדים הבלתי מיוצגים, המגיעים לבתי הדין האזוריים לעבודה, וממלאים שם, בעצמם, את טפסי התביעה הנמסרים להם, לא עודכנו מאז התקנת התקנות. הקליניקה צירפה לפנייתה טופס מוצע שנוסח על ידה, "טופס תביעה לתשלום שכר עבודה, פיצויי פיטורים וזכויות נוספות ביחסי עבודה", בו כלולות מלוא הזכויות להן זכאי כל עובד מכוח הדין, וההסברים בגינן. טופס התביעה המוצע נערך בסיוע הסטודנטים ספיר נחאיסי, גיא רוזן, איציק בוחניק ואיתי מדואל.

 

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]