הקליניקה לסיוע לשופטי ביה"ד לעבודה
הקליניקה לסיוע לשופטי ביה"ד לעבודה

תפריט של הקליניקה לסיוע לשופטי ביה"ד לעבודה

הקליניקה לסיוע לשופטי ביה"ד לעבודה

מיקום:
הקליניקה תתקיים בבית הדין הארצי בירושלים ובבתי הדין האזוריים בתל-אביב, ירושלים, נצרת, חיפה ובאר שבע. 

 

תנאי קבלה:
ההשתתפות בקליניקה זו אפשרית לבעלי ממוצע ציונים במשפטים של 80 ומעלה, בוגרי הקורס בדיני עבודה בציון 85 ומעלה.
עדיפות לבוגרי הקליניקות בדיני עבודה – "צדק חברתי" והקליניקה לסיוע לפונים בביה"ד לעבודה.

 

נקודות זכות, ומשך הקליניקה

 • הגעה לביהמ"ש במשך 30 שבועות  וניתן לקיימם יום בשבוע 8 שעות או פעמים בשבוע 4 שעות. אין חופשות סמסטר, אלא בתיאום עם השופט. שימו לב כי ייתכן מאוד שידרשו שעות עבודה נוספות מהבית להשלמת משימות. 
 • הקליניקה תזכה את הסטודנטים ב- 5 נ"ז פטור משני קורסי העשרה חוץ פקולטטיים ופטור ממחויבות קהילתית. בסיום כל אחד מהקליניקות ייתן השופט חוות דעת וציון לסטודנט איתו עבד. 

 

תנאי קבלה משותפים:

 •   למי שנותרו לפחות 2 סמסטרים להשלמת התואר.
 •  עדיפות תינתן לבוגרי הקליניקות הפנימיות של מרכז אונו: מר"פ, צדק חברתי, אור במשפט ופרקטיקה סנגוריאלית.
 •  על המועמד להיות ללא תיקים פתוחים במערכת המשפט לרבות תיקי גירושין.

 

שלבי הראיונות:

 • ראיון ראשון אצל השרי רוזנבוים מנהלת היחידה להכוון תעסוקתי, אליו תגיעו יחד עם הטופס המצ"ב, קורות חיים וגיליון ציונים מפורט כולל סמסטר אחרון. בצירוף 2 תמונות פספורט.
  שימו לב: רק מי שיעבור את השלב הראשון ויקבל הודעה על כך עובר לשלב הראיונות הבא.
 • ראיון שני עם ד"ר ג'ודי ברודר / עו"ד נירה טנדלר / עו"ד גלי זנגר.  יש להגיע לראיון זה עם חוות דעת משפטית אותה תכתבו בסוגיה משפטית לפי בחירתכם, שאורכה לא יעלה על 2 עמודים. 
  שימו לב: רק מי שעובר את שלב הראיונות השני ויקבל הודעה עובר לראיון הבא.
 • ראיון 3 עם השופט האחראי על הקליניקה מטעם בית המשפט, בהתאם לערכאה אליה התקבלתם יש להגיע לראיון זה עם  2 מסמכים כתובים על ידכם שהוכנו במהלך לימודיכם, כגון: מסמכים שהוכנו על ידכם בקליניקות הפנים, חוו"ד, עבודה שהוגשה וכדומה. 
 • בידוק בטחוני – קב"ט בהימ"ש.

 

הכשרה אקדמאית: 
לפני תחילת הפעילות בקליניקת בתי המשפט ובמהלכה תתקיים הכשרה והדרכה מקצועית במרכז אונו כ-6 מפגשי חובה, בו ילמדו הסטודנטים כיצד לכתוב חוות דעת משפטית וטיוטת פסק דין. כמו כן, הקורס יסייע במציאת חומרים משפטיים והתמצאות במאגרים המשפטים המוכרים. הנוכחות בקורס היא חובה. 

 

שונות:

 • קבלת כרטיס עובד בביהמ"ש, כרטיס אותו עליכם להחזיר מיד עם סיום הקליניקה.
 • על הסטודנטים לחתום על טופס סודיות ומחויבות לכללי התנהגות בבתי המשפט.
 • הסטודנטים יעברו בידוק בטחוני שייעשה על ידי אגף הביטחון של בית המשפט. 
 • הקליניקה מחייבת מתחילתה ועד סופה. סטודנט שהתקבל לקליניקה ולא יסיימה מכל סיבה שהיא, ציונו בקורס יהיה 50.
 • שימו לב – לא ניתן במקביל לקליניקה זו לעבוד במשרד עו"ד, בפרקליטות, סניגוריה ומשרדים ממשלתיים אחרים. 
 • על הסטודנט להתחייב כי לא יעבוד במשרד עורכי דין כל משך הקליניקה ולא יעסוק בכל דבר העלול להביאו לידי ניגוד עניינים עם עצם השתתפותו בקליניקה.

 

לשאלות ניתן לפנות לעוה"ד נירה טנדלר בדוא"ל nira.tendler@ono.ac.il 
 

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]