מחויבות קהילתית – יזמות חברתית
מחויבות קהילתית – יזמות חברתית

תפריט של מחויבות קהילתית – יזמות חברתית

מחויבות קהילתית – יזמות חברתית

הקריה האקדמית אונו בוחרת לקדם את ערכי היזמות החברתית והתרומה לקהילה ולכן מובילה בארץ מהלך ייחודי של יזמות חברתית- פעילות סטודנטים בקהילה, ואף הקימה יחידה למעורבות חברתית התורמת לקידום הקהילה בישראל.

סטודנטים וסטודנטיות המעורבים בפעילות הקהילתית צוברים ידע וניסיון בעלי שיעור רב. בזכות המאמץ והנתינה הם הופכים למודעים ולמתחשבים יותר בפערים הקיימים בחברה הישראלית. הקריה האקדמית אונו מייחסת להשתתפות בפרויקט חלק קריטי בתהליך הכשרת הסטודנטים לעורכי הדין ואנשי העסקים שיהיו, לקראת השתלבותם בעולם העבודה.

הקריה האקדמית אונו גאה להיות המוסד הראשון והיחיד בארץ אשר הכניס מחויבות קהילתית- המזכה בנקודות לתואר, לתכנית הלימודים.

סטודנטים בפקולטות למשפטים, למנהל עסקים ולמדעי הרוח 

סטודנטים בפקולטות למשפטים ולמנהל עסקים נדרשים להשלים 36 שעות של מחויבות קהילתית וסטודנטים בפקולטה למדעי הרוח נדרשים להשלים 18 שעות, כאשר שעות אלה הן שוות ערך ל-4 נ"ז לתואר.

יש לקחת טופס דיווח שעות (נמצא באתר תחת אקדמיה- על הסטודנטים- טפסים להורדה) ולהחתים אחת לשבוע את איש הקשר. עם סיום ההתנדבות יש להעביר את טופס דיווח השעות החתום למנהל הסטודנטים.

לפרטים ושאלות נוספות ניתן לפנות למנהל סטודנטים

רשימת מקומות מאושרים למחויבות קהילתית 

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]