כוחות הביטחון
כוחות הביטחון

תפריט של כוחות הביטחון

כוחות הביטחון

תחום כוחות הביטחון  – קריה האקדמית אונו הינו גוף שמטרתו מתן סיוע ייחודי הנגזר ממאפייני וצרכי השרות של הסטודנטים הלומדים בקריה מקרב כוחות הביטחון.

 

הקריה האקדמית אונו רואה בשילובם של לומדים מקרב כוחות הביטחון מרכיב חשוב ומשמעותי בתמהיל אוכלוסיית הסטודנטים בקריה.

 

סטודנטים המשויכים לכוחות הביטחון באשר הם זוכים לשרות וליווי מנהלי צמוד מיום הרישום ועד לסיום הלימודים.

 

רבות מתוכניות הלימוד בפקולטות השונות תואמות ומאפשרות ללמוד לתואר ראשון או שני תוך כדי שרות פעיל ואף נותנות מענה לצרכים הייחודיים המאפיינים את הארגונים השונים. בנוסף, זכאים אנשי כוחות הביטחון להנחה מוסדית ייחודית שתינתן במעמד ההרשמה – בכפוף למדיניות התקפה באותה העת.  

 

לפרטים נוספים, אנא פנו לסיגל רווח – ראש תחום כוחות הביטחון
בדוא"ל: sigal.r@ono.ac.il

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]