בקשה לסיוע במימון מחקר
בקשה לסיוע במימון מחקר

בקשה לסיוע במימון מחקר

 

מכון ORIF מסייע במימון למבצעים מחקרים בתחומי הפעילות של המכון, לאחר שמחקרים אלה אושרו על ידי   הועדה האקדמית של המכון.
 
 להלן נוסח בקשה לסיוע במימון מחקר:
 
עיקרי הבקשה:
א.   נושא המחקר המוצע.
ב.   רקע / הסבר כללי.
ג.    המבקשים (פירוט שמות ותארים).
ד.   תקופת הזמן המוערכת לסיום המחקר.
ה.  העלות הכוללת של המחקר והסיוע המבוקש.
 
המבקשים: (פרט על כל אחד מהם)
א.     שם ומשפחה.
ב.     פרטים עיקריים.
ג.      השכלה ותארים
ד.     עבודות ומחקרים קודמים.
ה.     ניסיון וכישורים בתחום המחקר המבוקש
 
המחקר :(פירוט ונתונים)
א.       מטרה.
ב.       ליווי אקדמי (אם יש) ועל ידי מי.
ג.        מחקרים נוספים בתחום והערכתם.
ד.       מקורות המידע ועלותם (אם יש).
ה.      התועלת הנוספת של המחקר המבוקש.
ו.         יכולת היישום של המחקר והעלויות הכרוכות בכך.
ז.        שלבי המחקר / מועדי הגשה, אמצעים וכ"א.
 
תנאי ההתקשרות:
הוקרה בעמוד הראשון של המחקר על תמיכה במימון על ידי מכון ORIF.
הסכמה לפרסם את המחקר כנייר עמדה (working paper) של המכון.
Print Friendly, PDF & Email
[print-me]