מרכז מחקר לשוק ההון
מרכז מחקר לשוק ההון

מרכז מחקר לשוק ההון

מכון למחקר יישומי בשוק הון בישראל הוקם על ידי הקריה האקדמית אונו. מטרת המכון היא ליזום, לתכנן ולקיים באופן שוטף פעילויות מחקריות אקדמיות, כנסים ופרסומים, בנושאים בעלי חשיבות לפיתוח שוק ההון בישראל, בכדי להביאם לדיון ציבורי ולסייע על ידי כך בהסרת כשלים כלכליים בכלל וכשלים ורגולטוריים בפרט.

 

המכון הינו מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) הפועל במסגרת הפקולטה למנהל עסקים בקריה האקדמית אונו, והוא ממומן ממקורות עצמיים של הקריה האקדמית אונו, ותרומות. היעד העיקרי של המכון הוא לאפשר ולתמוך במחקר בהיבטים השונים של שוק ההון עם דגש מיוחד על נושאים הנוגעים ליעילות וסחירות בשוק ההון, גיוס הון בבורסה ומחוצה לה, פיתוח מכשירים פיננסיים, שיטות מסחר, ניהול חברות, משטר תאגידי בחברות ורגולציה בשוק ההון בישראל. עבודות המחקר במכון יכולות להתבצע על ידי חברי הסגל האקדמי של הקריה האקדמית אונו ו/או חוקרים בכירים ממוסדות אקדמיים אחרים, סטודנטים לתארים מתקדמים ועוזרי מחקר.

 

יוזמי המכון רואים חשיבות רבה בקידום המעורבות הציבורית של המוסדות האקדמיים בישראל בקביעת המדיניות בתחומים השונים של שוק ההון. המחקרים שייערכו במסגרת המכון יעסקו בבעיות מעשיות ו/או תיאורטיות, עם התמקדות בחברה הישראלית והאתגרים העומדים בפניה. המחקרים שייעשו במכון יכולים לשאת אופי תיאורטי, אך עליהם להיות בעלי השלכות יישומיות למשק הישראלי על מנת שמקבלי ההחלטות בסקטור הציבורי בישראל יוכלו ללמוד מהם ולהשתמש, במידת האפשר, בתוצאותיהם והמלצותיהם.

 

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]