מרכז מחקר לניהול מערכות מידע
מרכז מחקר לניהול מערכות מידע

תפריט של מרכז מחקר לניהול מערכות מידע

מרכז מחקר לניהול מערכות מידע

ניתוח וניהול טכנולוגיות המידע והיזמות הפך בשנים האחרונות לאחד מהנושאים הניהוליים החשובים ביותר לארגונים. בנוסף, מכיון שארגונים משתמשים באותה טכנולוגיה, בתנאי שוק זהים הופך המידע לכלי תחרותי ממדרגה ראשונה. המחקרים מאפשרים את בחינתן של תיאוריות ופרקטיקות טכנולוגיות ניהוליות, על מנת להביא בפני המנהל אפשרות אופטימלית ליישומן.

 

חוקרי ההתמחות (מערכות מידע/ניתוח מערכות מידע/ טכנולוגיות מידע) מתמקדים במחקריהם במימד הארגוני של שינויים הנובעים מהתפתחויות טכנולוגיות וממגמות הקשורות לדרך שבה ארגונים אוספים מידע ומעבדים אותו לצורכיהם.

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]