חוקרי המכון
חוקרי המכון

תפריט של חוקרי המכון

חוקרי המכון

חשבונאות- Accounting

 

זליכה ירון, פרופ', רו"ח

yzelicha@ono.ac.il

Zalicha Yaron, Dr. C.P.A

צור יוסי, ד"ר, רו"ח

zurjo@ono.ac.il

Zur Yosi, C.P.A

 

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]