חוקרי המכון
חוקרי המכון

תפריט של חוקרי המכון

חוקרי המכון

 

התנהגות ארגונית – HR

 

יעקובי ארז, ד"ר

dr.yaakobi@ono.ac.il

Yaakovi Erez, Dr.

צפירה גרבלסקי-ליכטמן, ד"ר

Grbelsky@Netvision.net.il

Tsfira Grebelsky-Lichtman, Dr.

כרמי עוזר,ד"ר

ocarmi@ono.ac.il

Carmi Ozer, Dr.

גולדשמידט נדב,ד"ר

nadavg@ono.ac.il

Goldshmit Nadav, Dr.

ניר דינה,ד"ר

dnir@ono.ac.il

Nir Dina, Dr.

שליט בועז, ד"ר

bshalit@ono.ac.il

Shalit Boaz, Dr.

עילם גלית, ד"ר

gilam@ono.ac.il

Eilam Galit, Dr.

 
 
Print Friendly, PDF & Email
[print-me]