רשות המחקר

רשות המחקר

ראש רשות המחקר: פרופ' נעמי כץ

מנהלת תחום קרנות מחקר: סמדר גלעד יצחקי

נציגי הפקולטות:

ד"ר
אביה גביעון

הפקולה
למקצועות הבריאות

Aviah.g@ono.ac.il

ד"ר
גיל אבנימלך

הפקולטה
למנהל עסקים

gilavn@gmail.com

ד"ר
דורון קימה

בית הספר למוסיקה ע"ש ג'ונתן ווהל

Doron.kima@ono.ac.il

פרופ'
רון קליינמן

הפקולטה למשפטים

rkleiman@ono.ac.il

פרופ'
רויטל סלע-שיוביץ

הפקולטה למדעי הרוח

revital28s@gmail.com

ד"ר
אסנת בר חייים ארז
הפקולה
למקצועות הבריאות
aaerez@gmail.com

 

רשות המחקר בקריה האקדמית אונו פועלת ליצירת תשתית מחקרית ולקידום ותמיכה בפעילות המחקרית של חברי הסגל האקדמי. הרשות תסייע לחוקרים בתחומי המשפט, מנהל עסקים, מקצועות הבריאות, מדעי הרוח והחברה ומוסיקה ובשיתופי פעולה עם חוקרים מהארץ ומחו"ל ועידוד מחקר בין תחומי. צוות רשות המחקר פועל בשיתוף נציגי הפקולטות השונות בהתוויית ובהובלת פעילות הרשות .

חדשות רשות המחקר

 

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]