שירותי הספרייה לסגל
שירותי הספרייה לסגל

שירותי הספרייה לסגל

הספרייה מספקת שירותים ייחודיים למרצים :

  •  הדרכות על מאגרים עליהם מנויה הספרייה.
  •  חיבור מהבית למאגרים.
  •  מתן סיסמאות אישיות למאגרי מידע ייחודיים.
  •  הפקת חוברות מידע על מאגרי מידע עליהם מנויה הספרייה.
  •  רכישת ספרים ע"פ בקשות אישיות מתקציב המחקר.
  • קבלת דוחות בדבר ספרים חדשים שנרכשו לספרייה.
  • חלוקת ספרים שיצאו ממלאי הספרייה.
  • שירות ALERT
Print Friendly, PDF & Email
[print-me]