השאלה
השאלה

השאלה

מי זכאי לשירותי השאלה?

 • סטודנטים מן המניין, הסגל האקדמי, הסגל המנהלי, ובוגרים אשר רכשו מנוי לספרייה.
 • זכות שאילת הספרים היא אישית ואינה ניתנת להעברה.
 • ההשאלה מתבצעת בדלפק הספרנים לאחר הזדהות באמצעות כרטיס סטודנט אישי ומעודכן.
 • שואל הספר אינו רשאי להעבירו לקורא אחר. 

מהו משך זמן ההשאלה?

 • משך תקופת ההשאלה תלויה בסטאטוס הספר, סוג החומר, וסטאטוס הסטודנט
 • ספר לימוד מושאל לשבוע ימים
 • ספר שמור לעיון במקום בלבד ואינו ניתן להשאלה
 • סטודנט רשאי לשאול עד 10 פריטים לתקופה שלא תעלה על 4 חודשים

מידע מלא על נהלי השאלה מופיע בתקנון הספרייה לשנה"ל תשע"ט

השאלה בין ספרייתית

 • ניתן לקבל שירותי השאלה בין-ספרייתית עבור ספרים או מאמרים, אשר אינם מצויים באוסף הספרייה, מספריות אקדמיות אחרות בארץ.
 • השירות ניתן לסטודנטים, אנשי סגל אקדמי ומנהלי ולבוגרים המנויים על שירותי הספרייה.
 • עלות השירות היא 20 ש"ח.
 • עם הגעת הפריט המוזמן, תישלח הודעה למזמין.
 • לאחר ביצוע התשלום, המאמר יישלח לדוא"ל המזמין. ספרים יושאלו לחודש ימים, עם אופציה להארכה, אלא אם כן הספרייה המספקת תדרוש לקבלם לפני כן.
 • איחור בהחזרת ספרים המושאלים בהשאלה בין-ספרייתית, כרוך בקנס בסך 10 ש"ח לכל יום איחור.
 • ניתן לבטל הזמנה רק אם הספרייה המספקת לא התחילה לטפל בה. בקשות לביטולים מתקבלות בכתב/דוא"ל בלבד.
 • טופס בקשה להשאלה בין ספרייתית
 • לתשלום באמצעות כרטיס אשראי אנא לחצו כאן

למידע נוסף ניתן לפנות לאורנה שחר, רכזת תחום השאלה בין-ספרייתית: orna.shahar@ono.ac.il 

השאלה  בתקופת מילואים

סטודנטים המודיעים מראש על יציאה לשירות מילואים ייהנו מתנאי השאלה מיוחדים המפורטים בתקנון הספרייה לשנה"ל תשע"ט.

הארכה

החזרה

 • יש להחזיר את הפריט המושאל לספרייה במועד ההחזרה הנקוב, אם לא קיבל הארכה אוטומטית.
 • מידע הרשום במחשב הספרייה הוא הקובע לגבי מועד ההחזרה, סטאטוס הסטודנט וסטאטוס הספר.
 • מחלה איננה פוטרת מהחזרת פריט במועד שנקבע.
 • ספר יחשב כמוחזר אם נמסר לידי אחד הספרנים בדלפק וזוכה במחשב, או לחילופין אם הוחזר במועד, לארון להחזרת ספרים, נמצא על ידי הספרנים בארון זה, ביום הקובע, וזוכה במחשב.
 • על הסטודנט לשתף פעולה ולהימנע מאיחורים בהחזרת ספרים למועד שנקבע.

 הזמנות

 קנסות

 • על המאחרים בהחזרת פריטים יוטלו קנסות בשל כל יום איחור, כולל שבתות, חגים וחופשות.
 • קורא החייב פריטים ו/או קנסות, לא יהיה זכאי לקבלת שרותי השאלה (כולל הארכה)  וקבלת אישור זכאות לסיום התואר, עד להסדרת החוב.
 • החייב בקנס זכאי להגיש בקשה לביטול / הפחתת הקנס, באמצעות טופס ערעור
 • לתשלום באמצעות כרטיס אשראי אנא לחצו כאן

 תעריפי קנסות

 • תעריף הקנס ליום:

ספר לימוד: 10 ש"ח

ספר העשרה: 5 ש"ח

 • הקנסות מחושבים בהתאם לסוג החומר. מידע מלא ניתן למצוא בתיק נהלי הספרייה
Print Friendly, PDF & Email
[print-me]