ספרים אלקטרוניים
ספרים אלקטרוניים

ספרים אלקטרוניים

שירות זה מאפשר גישה לטקסט מלא של ספרים אלקטרוניים שהספרייה מנויה עליהם.

לכניסה מהבית יש להיכנס לאותם מאגרים דרך תחנת מידע לסטודנט/מרצה.

מדריך גישה למאגרי המידע מחוץ לגבולות הקמפוס

 

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]