מנהל עסקים
מנהל עסקים

מנהל עסקים

ספריה - אתרים מומלצים - מנהל עסקים

Openthesis
איגודים ישראלים בחשבונאות ומנהל עסקים
בורסה ושוק ההון

הבורסה לניירות ערך: באתר ניתן למצוא מידע שוטף על המסחר בבורסה, סקירות, מחקרים ולוחות נתונים בנושאים הקשורים למסחר ולשוק ההון.

מאיה: מערכת אינטרנט להודעות של החברות הנסחרות בבורסה

רשות ניירות ערך: אתר ממשלתי של הרשות לניירות ערך מכיל את פרסומי הרשות, מאמרים, פסיקה וחקיקה בנושא ניירות ערך ומחקרים של המחלקה הכלכלית.

TASE:  אתר הבורסה לניירות ערך בשפה האנגלית

Print Friendly, PDF & Email
כלי יעץ
מידע על מדינות
מנועי חיפוש אקדמאים

InfoMine

Google scholar

Microsoft Academic Search

DOAJ – כתבי עת בגישה פתוחה, המכסים את כל תחומי המדע, הטכנולוגיה, הרפואה, מדעי החברה והרוח.

Print Friendly, PDF & Email
משרדים רשויות ומכונים
ניהול
סטטיסטיקות
עיתוני עסקים
תקינה חשבונאית
Print Friendly, PDF & Email
[print-me]