כללי התנהגות בספריות
כללי התנהגות בספריות

כללי התנהגות בספריות

 •  השאלת ספרים תתבצע לאחר הצגת  כרטיס סטודנט עדכני.
 •  חל איסור מוחלט על שימוש בטלפונים סלולאריים בספריה.
 •  הלימוד בקבוצות באגף העיון  (חדר שאול) – אסור בהחלט.
 •  לימוד בקבוצות מותר באזור כונניות הספרים ובאגף המחשבים.
 •  טלפון שהושאר בתיק, יש להשאירו במצב השתקה או על רטט.
 •  אין הנהלת הספריה אחראית לדברי ערך שהושארו בתיקים.
 • השומרים יהיו רשאים לבדוק בתיקי הקוראים השוהים בספריה או היוצאים ממנה.
 •  אין לכתוב או לסמן בתוך הספרים. לתלוש או לקפל דפים.
 •  אין להכניס מזון ושתייה ואין לעשן בתחומי הספריה.
 •  השימוש במחשבים ובאינטרנט הוא לצרכים לימודיים בלבד.
 •  סטודנט  החייב בקנס, לא יקבל שירותי ספריה עד הסדרת חובותיו.

פירוט מלא ראו בתקנון הספריה לשנה"ל תשע"ט.

עדכון אחרון: אוקטובר 2015

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]