המרכז למשפט רפואי, ביו-אתיקה ומדיניות בריאות
המרכז למשפט רפואי, ביו-אתיקה ומדיניות בריאות

המרכז למשפט רפואי, ביו-אתיקה ומדיניות בריאות

התפתחותו של המדע וחידושיו בתחום הרפואה יצרו בעשורים האחרונים צורך ניכר בהתמודדות עם ההיבטים המשפטיים והאתיים של חידושים אלה. על רקע זה הוקם בשנת 2005 המרכז למשפט רפואי, ביו- אתיקה ומדיניות בריאות, הפועל בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו.

המרכז מהווה אבן שואבת להוראה, חינוך, מחקר, ייעוץ לקביעת מדיניות ציבורית, ומקור לפרסומים בתחום ייחודי זה בשיטות המשפט השונות, לרבות המשפט הישראלי, העברי והמערבי. בין היתר מתמקד המרכז בנושא של זכויות החולה, רשלנות רפואית וניהול סיכונים, תרומות והשתלות אברים, גנטיקה וביוטכנולוגיה, מחקר בתאי גזע עובריים, ובריאות הציבור.

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]