רנן הרטמן לידיעות אחרונות: הפתרון לסוגיית ה"שיוויון בנטל" יהיה תולדה של תהליך הידברות שיחל במערכת החינוך

רנן הרטמן, המנכ"ל והמייסד של הקריה האקדמית אונו שוטח בטור שכתב לידיעות אחרונות את מחשבותיו בעקבות הקושי הגדול להרכבת הממשלה עקב חוסר ההסכמה על סוגיית ה'שיוויון בנטל'. בטורו מעלה הרטמן מספר שאלות למחשבה: "מדוע חלקים נרחבים בציבור, בעיקר חרדים וערבים, אינם כוללים את המונח "ישראלי" כחלק מהגדרתם העצמית? מדוע הם אינם מזדהים עם המדינה ורואים […]

Print Friendly, PDF & Email
מיכל צין 7 במרץ 2013

רנן הרטמן, המנכ"ל והמייסד של הקריה האקדמית אונו שוטח בטור שכתב לידיעות אחרונות את מחשבותיו בעקבות הקושי הגדול להרכבת הממשלה עקב חוסר ההסכמה על סוגיית ה'שיוויון בנטל'. בטורו מעלה הרטמן מספר שאלות למחשבה: "מדוע חלקים נרחבים בציבור, בעיקר חרדים וערבים, אינם כוללים את המונח "ישראלי" כחלק מהגדרתם העצמית? מדוע הם אינם מזדהים עם המדינה ורואים עצמם כמי שחלה עליהם חובה גם לתרום לה". הרטמן ממשיך ושואל: "האם אנו יכולים לומר בכנות כי באותה העת שבה אנו דורשים שיוויון זכויות מלא אנו מוכנים גם להעניק שיוויון זכויות מלא ולשתף בהגמוניה גם את החרדים והערבים"? בסוף המאמר קורא הרטמן למנהיגים "לומר לציבור כי פתרונות מידיים אינם אפשריים וכי השגתו של שיוויון בנטל לא תוכל לבוא בצורה של חקיקה או "מתווה" חדש,  אלא רק בתהליך חינוכי מורכב וממושך".

Print Friendly, PDF & Email