ראשי הסנגוריה הציבורית קפצו השבוע לביקור בקמפוס החרדי

ד"ר יואב ספיר, הסנגור הציבורי הארצי, עו"ד ניר רהט מהסנגוריה הציבורית המחוזית בתל אביב מרכז, עו"ד ישי שרון, עוזר משפטי לסנגור הציבורי הארצי ועו"ד ודים שוב, סגן הסנגור הציבורי בירושלים הגיעו לבקר בקמפוס החרדי של הקריה האקדמית אונו. הביקור נולד בזכות אבינועם יעקובסון, סטודנט מצטיין מהקמפוס החרדי שגם התמחה בסנגוריה הציבורית. לידיעה המלאה במעריב עסקים […]

Print Friendly, PDF & Email
מיכל צין 29 ביולי 2012

ד"ר יואב ספיר, הסנגור הציבורי הארצי, עו"ד ניר רהט מהסנגוריה הציבורית המחוזית בתל אביב מרכז, עו"ד ישי שרון, עוזר משפטי לסנגור הציבורי הארצי ועו"ד ודים שוב, סגן הסנגור הציבורי בירושלים הגיעו לבקר בקמפוס החרדי של הקריה האקדמית אונו. הביקור נולד בזכות אבינועם יעקובסון, סטודנט מצטיין מהקמפוס החרדי שגם התמחה בסנגוריה הציבורית.

Print Friendly, PDF & Email