פרופ' דודי שוורץ קורא לבטל את האבחנה המלאכותית בין האוניברסיטאות למכללות ולחזק את התחרותיות

בעקבות האישור להפיכתו של המרכז האוניברסיטאי אריאל לאוניברסיטה, כותב פרופ' דודי שוורץ, רקטור הקריה האקדמית אונו טור אישי לידיעות אחרונות בו הוא טוען כי אין מניעה חוקית או מהותית לאפשר למוסודות האקדמיים להקרא אוניברסיטאות. פרופ' שוורץ כותב: "הביטול של האבחנה המהותית הזו יאפשר למוסדות להתחרות באמת ולתחרות הזו זקוקות במיוחד האוניברסיטאות הטעונות ריענון חשיבתי". למאמר […]

Print Friendly, PDF & Email
מיכל צין 22 ביולי 2012

בעקבות האישור להפיכתו של המרכז האוניברסיטאי אריאל לאוניברסיטה, כותב פרופ' דודי שוורץ, רקטור הקריה האקדמית אונו טור אישי לידיעות אחרונות בו הוא טוען כי אין מניעה חוקית או מהותית לאפשר למוסודות האקדמיים להקרא אוניברסיטאות. פרופ' שוורץ כותב: "הביטול של האבחנה המהותית הזו יאפשר למוסדות להתחרות באמת ולתחרות הזו זקוקות במיוחד האוניברסיטאות הטעונות ריענון חשיבתי".

  • למאמר המלא לחץ כאן
Print Friendly, PDF & Email